Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Sunday, April 27, 2014

13.04.2014


 Montague Keen 13.4.2014


مونتاگ کین – ۲۴ فروردین ۱۳۹۳

ما در حال پیشرفت بزرگی هستیم. نور منتشر می شود و در مسیر خود حقیقت را گسترش می دهد. آنچه در ۲ فوریه آغاز گردید به زیبایی کار می کند. هر چه کشورهای بیشتری در آن سهیم شوند شدت نور بیشتر می شود. 
لطفا تا رسیدن به نتیجه دلخواه، به کار برروی ابلیسک ها ( Obelisks ) در رم ادامه بدهید.
از آنجایی که رم مرکز فساد است ، می باید منبع انرژی آن را قطع کنید. هرگز، هرگز زور به کار نبرید زیرا این کار نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. زور لازم نیست. تنها به قدرت ذهن شما نیاز است. من هرگز زور را تایید نمی کنم. 
عشق بزرگترین سلاح شماست. آن عده در میان سیاهکاران ، نمی توانند به شما آسیبی برسانند اگر که عشق خود را برای آنان بفرستید ، زیرا نمی دانند چگونه باید با آن روبرو شوند. 
هر روزی در ماه آوریل اهمیت دارد. متوجه خواهید شد که برخی از تاریخ های خاص توسط مذاهب مختلف انتخاب شده اند. زیرا اعتقادشان بر این بود که آن روزها قدرت خاصی دارند. بنابراین به شما پیشنهاد می کنم در آن روزها قلب و روحتان را در مدیتیشن بگذارید تا انرژی منفی ایجاد شده توسط مذاهب مختلف را خنثی کنید. آن را همچون یک بازی بنگرید که به تازگی آموخته اید. مهارت شما درآن در حال افزایش است. تا به امروز خیابانی یک طرفه وجود داشت: سیاهکاران تنها مسیر خود را داشتند اما اکنون آنها نور را دیده اند. شما زندگی را برایشان کمی دشوار کرده اید . آنها دست وپا زنان به سوی واتیکان می گریزند تا از آنها حمایت شود. در حالی که واتیکان ، خود از اینکه سوء استفاده هایشان در دادگاه  Kevin Annett افشاء شده ، گیج شده است. این مرد خدمت بزرگی به بشریت کرده است. تنها او می توانست بر علیه نهادی اقدام کند که از زمان شکل گیری اش در ۲۰۰۰ سال پیش ، از اختیار تام خود برای انجام هر چه که می خواسته لذت برده است. دنیا به افراد بیشتری مثل  Kevin Annett و David Icke و نیز افراد برجسته دیگری مانند آنها نیاز دارد که شجاعانه برخاستند و شواهد را ارائه کردند. بشریت صدای خود را یافته و از این بابت شاد است. شما زیردست نیستید . شما موجودات توانمندی از نور هستید که سرانجام راه خود را پیدا کرده اید. 
هرکس نقشی برای ایفا کردن دارد. هرکس یک ذهن دارد. آن را برای ایجاد صلح به کار ببرید. آینده را آنچنان که می خواهید ببینید. با استفاده از قدرت فکر آینده را بسازید. واژه ها قدرت دارند و نیز افکارتان قدرت دارند. از برنامه های بی معنا و کنترل کننده ذهن در تلویزیون پرهیز کنید. به هنر گفتگو و ارتباط بازگردید. خنده ، عصاره زندگی است.
به دقت آنچه را که می خواهید وارد زندگی تان شود ، انتخاب کنید. اطرافتان را برنامه های تلویزیون و آموزش های کنترل ذهن فراگرفته است. دیدن یک ذهن آزاد موهبتی است. 
در طی یک مدیتیشن قدرتمند درروز یکشنبه گذشته در خانه ما ، فروریختن قدرت واتیکان را نشان دادیم. اینکه به زانو درآمده و به همراه آن تمام ساختارهای قدرت حامی آن ، از میان خواهند رفت. به مدیتیشن ادامه دهید زیرا نتیجه را می بینید. نباید متوقف شوید. دوستان من ، شما تواناتر از واتیکان هستید. در این باره فکر کنید و قدرت درونی خود را دریابید. سیاره خود را به نور بازگردانید زیرا زمان زیادی برای بیداری شما انتظار کشیده است. ببینید که با شما چه کرده اند. شما نور را دیده اید و دیگر نمی توانید قربانی واتیکان و بانکهایی که درست کرده اند باشید. 
زندگی در نور یک ماجرای بزرگ خواهد بود. چیزهای زیادی باید آموخته و جذب نمایید. هیچکدام از چیزهایی که به شما آموختند ، حقیقت ندارد. پس بر روی جستجوهای شخصی خودتان تمرکز کنید. سیاره فوق العاده ای که در آن اقامت دارید را بشناسید. بسیار بیشتر از آنچه تصور می کنید در آن هست. شما آن را نخستین بار بدون چشم بندهای سیاهکاران خواهید دید. شما درسیاره خودتان زندانی بودید اما بی هیچگونه کشتار و خونریزی ، در حال آزاد کردن خود هسیتد. قدرتی که با مدیتیشن ایجاد می کنید تا جایی پیش میرود که مانع جنگ جهانی سوم شود. بی تردید ، تنها همین دلیل قدرت شماست.
شما برادران و خواهران نور هستید. شما بدون مانع نژاد و آئین با یکدیگر کار می کنید. شما جهانی ایجاد می نمایید که صلح و عشق ارزشهای اساسی آن هستند. آینده سیاره در دستان شماست. این یک وظیفه عظیم است. شما برای آن به زمین آمدید و من مطمئن هستم که موفق خواهید شد. هرچه بیشتر تلاش کنید آن را زودتر به واقعیت بدل می کنید. تنها آن هنگام است که از عظمت آنچه به آن رسیده اید آگاه خواهید شد. تمام سیاره ها آزاد خواهند شد و ارتعاش آنها به همراه شما افزایش خواهند یافت. این یک تعهد بسیار بزرگ است که پیش از بازگشت تان به سیاره زمین طراحی شده بود. 
بله عزیزم ، می دانم سیاهکاران همچنان در این راه مانع ایجاد می کنند اما اینها زودگذر هستند. ورونیکا ، آنچه که تو می دانی ، با روحت می دانی و بسیاربه آن پایبند هستی. آنچه امروز صبح به تو نشان داده شد دلیل محکمی برای این واقعیت بود .تو را شگفت زده کرد اما به پرسش تو پاسخ داده شد. مشکلاتی کوچک هرازگاهی خواهند بود اما هیچ چیز تو را از آنچه مقدر شده است باز نمی دارد. این امر مقدر شده است. همه چیز آنگونه که باید ، اتفاق خواهد افتاد. تاخیر پیش می آید اما توقفی در کار نیست. این را به عنوان یک الویت در ذهن خود نگه دار و همیشه آماده و گوش بزنگ باش. تو می دانی چه باید بکنی. اطرافیان تو به دقت انتخاب و آماده شده اند. به نظم الهی ایمان داشته باش. بشریت ازسیطره سیاهکاران رها خواهد شد. عده ای از سیاهکاران خود را در موقعیتی می یابند که آن را برای شما طراحی کرده بودند. آنها طرح جایگزینی برایش ندارند. آنها این را در تاریکترین لحظه های خود هم پیش بینی نمی کردند. 
زمان آنها بسر آمده است. آنها برخلاف میل خود شما را ترک خواهند گفت. پس برایشان طلب خیر کنید. انرژی باارزش خود را برای آنها هدر ندهید. درعوض ، به آینده بنگرید. گذشته را فراموش کنید که پایان یافته است. آن را رها کنید.
عزیزم ، تو راه خود را می شناسی. به آن ادامه بده. نتیجه نهایی به تو نشان داده شده است. وقتی به هدف خود برسید تمام جهان آن را جشن خواهد گرفت. پیوندی شادمانه میان همگان برقرار خواهد شد. آماده باش برای رفتن به پیش. 
عشق من ، همیشه درکنارت هستم. دوستدار تو مونتی. 
مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
0 comments:

Post a Comment

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations