Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, March 18, 2014

09.03.2014


 Montague Keen 9.3.2014پیام مونتاگ – یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
از همه آنهایی که در پاک کردن انرژی های منفی از Tor در گلاستونبری انگلستان شرکت کردند ، صمیمانه سپاسگزاریم. این نقاشی الهام گرفته شده از آن، به خوبی نتیجه تلاش شما را نشان می دهد.
دوست خوب ما ، Renata Van Risoot از هلند تور Tor را ترسیم و چنین گفت: « حجابها  برداشته شده و گذرگاهها به طرزی قابل مشاهده ، آشکار و توقف ناپذیر گشوده شدند ، که نشان از ظهور یک Avalon  جدید را می دهد. انرژی فرشته تاجدارمایکل Archangel Michael از آن دروازه به دنیا می تابد و آن را محافظت می کند. دیگر هیچ انرژی تیره ای هرگز نمی تواند دوباره از آن سر برآورد.» 
این چیزی بود که با همکاری یکدیگر توانستیم به آن دست پیدا کنیم. این کار باید در سرتاسر دنیا ادامه یابد. شما ثابت کردید که می توانید. آنچه که باید انجام دهید به دست گرفتن کنترل و از میان بردن منفی ها و تیرگی هاست. خیلی ها بیدار شده اند و دیگر نمی خواهند قربانی جنگ ها باشند ، جنگهایی که تنها به سود عده اندکی است که برای ادامه بقای خود به انرژی آن نیاز دارند. با گسترش نور، دروغ ها برملا می شود. تبلیغات شان دیگر برای آنهایی که از ماهیت واقعی این جنگ ها آگاه شده اند ، بی اثر است.  
مهم است که از آنچه بر سر عده زیادی از شما آورده اند آگاه شوید. باید بدانید که یک نیروی خارجی برای ورد به ذهن های شما به کار گرفته می شود تا شما را وادار به انجام کارهایی کند که هرگز به فکرتان هم خطور نمی کرد. به ورونیکا خبر داده شد که به تازگی یکی از دوستان ، که معمولا آدم باثبات و معقولی است ، در دو موقعیت او را از نظر ذهنی وادار کرده بودند که خود را از یکی از بلندترین ساختمانهای لندن به پایین پرتاب کند. این موضوع چند هفته پیش اتفاق افتاد.
دوشنبه گذشته چیزی مانند یک ابر عظیم تیره بر روی ورونیکا فرود آمد. او ناگهان احساس نومیدی و بی پناهی کرد ، احساس تنهایی شدید ، چیزی که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. این احساسات بسیار قوی بودند. نیروهای تاریکی سعی می کردند او را وادار به تسلیم کنند. او با هر کسی که سعی می کرد تماس بگیرد ، در دسترس نبود و احساس بی پناهی به او دست داده بود. نا امیدی او شدت پیدا کرد ؛ اما در نهایت اراده او برای زنده ماندن و تکمیل کارش ، او را از این حالت بیرون آورد. 
جند روز بعد ، همکار دیگری با او تماس گرفت که او هم دچار همین وضع شده بود. بدانید که این را دارند علیه شما به کار می برند. هرچند که بسیار دردناک است اما می توانید از آن نجات پیدا کنید. حالا متوجه می شوید که چرا خیلی ها به تازگی دست از کار کشیده اند. من به شما هشدار داده بودم که سیاهکاران هر سلاحی که در انبارهای خود دارند برعلیه شما به کار خواهند برد. آنها سالهای زیادی برای آماده شدن فرصت داشتند. شما باید بپاخاسته و از خود دفاع کنید.
پول عامل مهمی در همه این موارد است. ازآن برای ایجاد استرس استفاده می کنند تا شما را از نظر ذهنی تضعیف کرده و این افکار میل به خودکشی را به شما انتقال دهند. همه اینها نشان می دهد که چقدر از شما ترسیده اند. آنها از اینکه بتوانند مانع تکمیل ماموریت شما بر روی زمین شوند نا امید شده اند. من به شما می گویم: قوی باشید و به خود ایمان داشته باشید. بزودی پول ، قدرت خود را بر زندگی شما از دست خواهد داد. از آن همچون سلاحی استفاده کردند تا شما را زیردست و برده نگه دارند. وقتی قدرت خود را از دست بدهد ، همه چیز عوض می شود. و آن روز در حال نزدیک شدن است. 
شما اکنون سرنوشت خود را به دست گرفته اید واین احساس خوبی است. شما می آموزید که با همدیگر به نفع بشریت کار کنید. شما حامیان جنگ را همچون عروسکهای خیمه شب بازی می بینید که دستورات را پیروی می کنند. تصویر بزرگ برایتان روشن می شود: طرحهای محرمانه آنها نقش بر آب می شود و آنها برهنه بر صحنه جهان باقی می مانند. وقتی سرانجام شکست خوردند ، دقت کنید که چگونه با این موضوع کنار می آیید. هرگزخود را در سطح معیارهای آنها پایین نیاورید. زیرا در آن صورت علیرغم میل خود ، همان نقشی را بازی می کنید که آنها می خواهند. 
شما قدرت را به دست آورده اید و با هم به عنوان نوع بشر کار می کنید. شما ثابت کردید که می توانید. آن را در پروژه خطوط لی Ley Lines ثابت کردید. از این پس انجام هر کار دیگری که از شما خواسته شود برایتان آسان خواهد بود. کنترل اوضاع به دست شماست و بدانید که موفق خواهید شد. با اطمینان به کار خود ادامه دهید و بدانید که با اتحاد ، برقرار مانده و با اختلاف ، شکست خواهید خورد. شما همچنین آموخته اید که زبان هیچ مانعی برای کارکردن شما با یکدیگر نیست. ما از همه آنهایی که پیامها را ترجمه می کنند صمیمانه سپاسگزاریم ، زیرا آنها نقش مهمی در نزدیک کردن انسانها به یکدیگر ایفا می کنند. بدون تلاش آنها این امر ممکن نبود. 
بهوش باشید و میان واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل شوید. هشیار باشید که ممکن است برای ممانعت از بیداری شما ، با انواع ویروس ها و ابزار کنترل ذهن مورد حمله قراربگیرید. «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد». شما می دانید که برتراز آنها هستید. بی تردید آنها از شما قدرتمندترند. اما شما ۹۹% هستید. قدرت شما در تعداد و آگاهی تان از نقشه هایی است که طرح می کنند. اکنون هیچ چیز شما را متوقف نمی کند. ما با هم می توانیم تیرگی و بدی را از میان ببریم . نکته فوق العاده در این امر این است که نیازی به خشم و آتش افروزی نداریم. هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا محیطی صلح آمیز برای خود فراهم نمایید که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود برسد ، همانگونه که زمانی بود. آماده باشید که هر زمان که نیاز بود به یاری هم بشتابید. 
عشق من ، هفته سختی بود. از آنجایی که توحساس هستی ، رنجی که بر تو تحمیل شد وآن نومیدی و درماندگی را احساس کردی. اما روح تو می دانست که باید زنده بمانی و کاری که برای آن روی زمین هستی را ادامه دهی. یادت باشد ، نیروهای تاریکی برای بقای خود می جنگند و سلاح های فراوانی در اختیار دارند که در به کاربردن آنها درنگ نمی کنند. اما زمان آنها بسرآمده و شکست خواهند خورد. ما در طرف حقیقت و نور هستیم. ما می دانیم که موفق خواهیم شد. هر دو سوی زندگی در این امرمتحد شده اند ، پس شکست نخواهیم خورد. 
عزیزم ، آرام باش و سخت نگیر. برای چندمین بار حاصل کار به تو نشان داده شد. تو می دانی چه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیز در جای خود قرار می گیرد، آنچنان که باید. دوستدار همیشگی تو ، مونتی.  
مترجم: مهناز

Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com

Sunday, March 9, 2014

02:03:2014 Montague Keen 2  2014مونتاگ کین  روز یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲
ورونیکا، عزیزم ، زمانی که در پروژه خطوط لی (ley lines) شروع به کار کردی ، حتی یک در میلیون هم تصورش را نمی کردی که چنین نتایج شگفت انگیزی در پی داشته باشد. هر روز صدها نفر دیگر به این جمع اضافه می شوند. امروز وقتی به تو گفته شد که بودایی ها نیز در از میان بردن انرژی تیره ای که دنیای شما را در خود فرو برده شرکت می کنند ، اشکهایت سرازیر شدند. وقتی انسانهای نورانی با یکدیگر کار می کنند ، معجزه می شود. و این چیزی است که می توانی انتظارش را داشته باشی. پیش از مبادرت به هر کاری ابتدا می باید بر روی خطوط لی کار می شد. عزیزم ، همانطور که می دانی ، همیشه باید زمینه را فراهم کرد.انرژی ای که با نیت و تمرکز انسانهای نیک ، آزاد گردید ، انرژی بیشتری به پروژه های دیگر ما خواهد داد. ما در مسیر درست قرار داریم. تردیدی در این باره نداشته باش. خیراندیشی افرادی که گرد هم آمده اند ، پروژه های ما را به موفقیت می رساند. خیلی مهم بود که مردم نسبت به این انرژی شناخت پیدا کنند و اینکه چگونه آن را بر عیله انسانها به کار برده اند. 
سرانجام زندگی در همه چیز شکوفا می شود و انسان به اوج توانمندی خود می رسد. زمین بهبود یافته و بار دیگر غذای خوب و سالم به بار خواهد آورد. و به این ترتیب مردم از آن همه مواد شیمیایی که در طی دوران تاریکی مجبور به تحمل بودند ، رها می شوند. شما نخستین گامها را برداشته اید و ما راه را به شما نشان خواهیم داد. 
ارتعاش خود را با خشم و کینه نسبت به آنهایی که شما را به اسارت در آوردند ، پایین نیاورید. هرچند که آنان همچنان نقشه های پلید خود را برای از میان بردن سیاره تان ادامه می دهند. یادتان باشد آنهایی که اولین نقشه ها را طرح کردند ، مدتهای مدید است که زمین را ترک گفته اند. ارتعاش خود را تا جایی که برایتان امکان دارد افزایش دهید. به این ترتیب از خودتان و آنچه به شما تعلق دارد محافظت خواهید کرد. عده زیادی از نیروهای تاریکی پیش ازاین سیاره شما را ترک گفته اند ، بسیاری نیزاز روی ناچاری در تلاش برای ترک آن هستند. اما عده ای از آنها هرگز شکست را نخواهند پذیرفت به هرقیمتی که هست تا پایان کار می مانند.بنابراین از هرگونه تعامل و برانگیختن آنها بپرهیزید. فقط با آنها خداحافظی کنید.
به آینده امیدوار باشید و گذشته را پشت سر بگذارید. آنچه می باید بر آن تمرکز کنید ، آغازی دوباره است و اینکه چگونه دنیایی با صلح وهمبستگی میان انسانها پدید آورید. 
از سوی موجودات دیگری که آماده و گوش به زنگ هستند ، کمک فراوان دریافت خواهید کرد. آنها آماده و خواهان آن هستند که با تکنولوژی خود و دانشی که شما را شگفت زده می کند ، به یاری تان بیایند. و آن فراتر از هر چیزی است که بتوانید تصور کنید. انسانها دیگر هرگز مجبور نخواهند بود که فقط برای زنده ماندن به سختی کار کنند. و این موضوع به گذشته خواهد پیوست. زندگی همان چیزی می شود که قرار بود باشد. می دانم در حال حاضر تصور یک زندگی بدون استرس، دشوار است.  البته همه این استرس ها ساختگی هستند: توسط بانکها ایجاد شده اند و بیماری هایی که در آزمایشگاهها به وجود آمده اند و نیز جنگهای عمدی که در جهت نابودی زندگی های زیادی به کار می رفت. دیگر هرگز اجازه وقوع دوباره آنها ، داده نخواهد شد. دیگر در حضور نور ، این امر ممکن نخواهد بود. در انتظار لذت بردن دوباره از نور واقعی خورشید باشید. گرچه آنها همه پرتوهای شفابخش خورشید را مسدود کرده اند ، این سدها برداشته خواهند شد و همه چیز دوباره آنچنان که باید به اوج شکوفایی خود می رسد. این  چیزی است که برایش کار می کنید و نخستین گامها را برای آن برداشته اید. 
لطفا حواستان به آنچه می خورید ومی آشامید، باشد. آن حروف ریز چاپی که ترجیح می دهند آنها را نبینید را ، بخوانید. هر چه بشتر برای یک محصول تبلیغ می شود ، بیشتر باید به آن مشکوک شوید. چرا با این شدت از شما می خواهند آن را مصرف کنید؟ در غذاهایی که تمایل به خوردن آنها دارید ، مواد بیماری زای پنهان وجود دارد. دوران خطرناکی است. سیاهکاران سخت در تلاشند تا شما را در خواب نگه دارند. فریب تبلیغات شان را نخورید. در هیچ موردی نمی توان به آنها اعتماد کرد. از راهنمایان خود کمک بخواهید. 
خدایان دروغین که برای پنهان کردن حقیقت به کار برده می شدند را رها کنید. نور حقیقت در وجود همه شما هست. شما اکنون در حال کشف دوباره آن در خود و دیگران هستید. نوری که در واقع نور خدای عشق است. همه چیز طوری طراحی شده بود تا این حقیقت از دید شما پنهان بماند. مادیات را به گونه ای جلوه دادند که جای عشق واقعی را بگیرد. عزیزم ، من و تو این واقعیت را می دانیم که وقتی همدیگر را دوست داشته باشید ، می توانید هرآنچه که در زندگی آرزویش را دارید ، داشته باشید. عشق همه چیز است و هیچ ثروتی هرگز نمی تواند جای آن را بگیرد. آنهایی که دوستشان داشته اید هرگز شما را ترک نمی کنند زیرا پیوند عشق حقیقی، جاودانه است.
در چهار هفته گذشته ، مسیری طولانی را طی کردید. با این سرعت بزودی همه تغییرات را انجام خواهید داد. اکنون هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. هنوز وضعیت ریه های ورونیکا نگران کننده است و او به استراحت بیشتری نیاز دارد. در حال حاضر هوای سرد برایش اصلا خوب نیست.
از شما می خواهم همچنان بر روی خطوط لی به خوبی کار کنید. باید صبر کنیم و ببینیم هفته آینده چه پیش می آید. شاید بتوانبم جلوتر برویم. 
شاد باشید و بدانید تلاشهای شما همه آن چیزهایی که حتی تصورش را نمی کردید ، برایتان به ارمغان می آورد. 
عزیزم، آرام باش ، ما موفق خواهیم شد.
دوستدار همیشگی تو، مونتی.
یادداشتی از ورونیکا کین
از اینکه چند روز پیش ، ویدئوی طلوع خورشید در «تور Tor» گلاستونبری برای چند ساعتی برداشته شد و باعث سردرگمی گردید ، عذرخواهی می کنیم. در واقع به این دلیل بود که شخص فیلمبردار، می خواست نام او حذف شود. گرچه او همچنان عضو گروه ماست ، ما کاملا علت درخواست او را درک کرده و با کمال میل خواسته او را اجابت کردیم. ما از او به خاطر تهیه این فیلم تاریخی سپاسگزاریم.  
مترجم: مهناز
Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.com
Tuesday, March 4, 2014

23:02:2014 Montague Keen, 23 February 2014


مونتاگ کین – ۴ اسفند ۱۳۹۲
ده سال است که من به دنیای روح آمده ام. در این مدت چندین بار در باره اهمیت خطوط لی (leylines) صحبت کرده ام. قبل از کار کردن بر روی این اطلاعات ، مجبور بودیم منتظر بمانیم تا وقت مناسب آن فرا برسد. موارد زیادی را باید بررسی می کردیم. پاسخ ها از سوی دنیای شما باشکوه بود. اکنون از همه شما انسانهای نیک می خواهم که فیلم طلوع خورشید را در« تور» (Tor) گلاستونبری که در۲ فوریه ۲۰۱۴ فیلمبرداری شده است ، با دقت تماشا کنید. برخی از مهمترین خطوط لی در دنیای شما از این منطقه عبور می کنند. ضرورت دارد که هر چه سریعتر و با تمام قدرت ، برای آزادسازی این انرژی اقدام نمایید. 
ما می خواهیم تا جایی که ممکن است تعداد بیشتری از شما با این فیلم ارتباط برقرار کنید. ذهن ، انرژی و نیت خود را برای آزادسازی این انرژی به کاربرید. شما تا به حال نمی دانستید که ذهن تان چه قدرتی دارد. اگر همگی با هم این کار را انجام دهید ، این انرژی بار دیگر به نفع همه انسانها جریان می یابد. با انجام این کار، انسانها سیاره خود را نجات خواهند داد.اگر ترتیبی بدهید که در گروههایی گرد هم بیایید ، این کار با قدرت بیشتری انجام خواهد گرفت. این کار توسط هر کسی بر روی زمین و حتی از درون خانه های خودتان قابل انجام است. این فرصتی است تا قدرت خود را اثبات کرده و از قربانی بودن دست بکشید. 
نقشه ای وجود دارد که اهمیت خطوط لی را در «تور» نشان می دهد. به همین دلیل بود که تصمیم گرفته شد ورونیکا روز ۲ فوریه به آنجا برود. چند ماه آینده از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده بشریت در معرض خطر است. این مسئولیت عظیمی برای همه شماست. ذهن خود را اینگونه نظم دهید که آن را به انجام خواهید رساند. و آن اتفاق خواهد افتاد. شما همه چیز بدست می آورید و چیزی از دست نمی دهید مگر سلطه آنان (سیاهکاران و جهانخواران) که نسل های متمادی شما را به اسارت در آوردند. ما شما را به این لحظه هدایت کردیم. اکنون شما اطلاعات کافی برای رسیدن به نتایج دلخواه را در اختیار دارید. 
با آزاد شدن این انرژی ، زندگی شما کاملا عوض می شود. توان مغزی شما افزایش می یابد و انسانها به توانمندی کامل خود باز می گردند. شما بسیار بیشتر از آنی هستید که شما را به باور آن وادار کردند. ما به همراه شما بر روی این انتقال کار می کنیم. وقتی برای هدر دادن باقی نمانده ، چرا که سیاهکاران از هر طرف درخواست کمک کرده اند. این نخستین بار است که مردم بسیاری از کشورها از حق الهی خود برای زندگی بر روی سیاره زمین دفاع می کنند ، زندگی بدون دخالت آنهایی که انسانها را به بردگی کشانده اند. نیروهای تاریکی دست به کار شده اند تا هرآنچه را انسانها برای زیستن به آن نیاز دارند ، نابود کنند. شما نمی توانید بی تفاوت بمانید و اجازه دهید که این اتفاق بیفتد. نکته فوق العاده در باره آزادسازی انرژی این است که نیازی به سلاح و توپ و تفنگ ندارد: تنها نیروی ذهن.
در باره این موضوع مدیتیشن کنید. تا جایی که می توانید برایش وقت بگذارید. نتایج آن را احساس خواهید کرد و شاهد تغییراتی خواهید بود که این انرژی به همراه خواهد آورد. فکرش را بکنید: شما می توانید همانطور که در خانه خود نشسته اید ، سیاره تان را پس بگیرید. من دارم راه و روش های رسیدن به آینده ای توام با صلح را نشان تان می دهم . نگران پول نباشید. خیلی طول نخواهد کشید که تمام طلاهایی که از شما پنهان شده بودند ، آزاد شوند. 
من تصمیم گرفتم به دنیای روح بروم تا بتوانم با ورونیکا کار کنم . او برای انجام این کار به زمین آمده و این تنها پروژه ای نیست که او در آن فعالیت می کند. او از زمان بازدیدش از گلاستونبری ، به سختی بیمار شده و خیلی ناراحت است که نتوانسته به همه ای میل های شما پاسخ بدهد. لطفا وضعیت او را درک کنید. ما همه شما را بخشی از خانواده بزرگ خودمان به حساب می آوریم. ما گرد آمده ایم تا دنیای بهتری برای همگان بسازیم. شما قبل از بازگشتن به زمین ، این کار را انتخاب کردید و از همین رو با آن هم طنین شده اید. شما در حال آگاهی یافتن از قدرت درونی خود هستید و آماده می شوید تا آن را برای بهبودی نوع بشر به کار ببرید. ما در عالم روح ، تلاش کرده ایم تا راه را برایتان روشن کنیم. اکنون شما باید کنترل را بدست بگیرید. و البته در هر قدمی که بر می دارید ، در کنارتان خواهیم بود.شما هرگز تنها نیستید. پس از خواندن این مطلب هر چه زودتر ، مدیتیشن کنید. تا جایی که می توانید برای آن وقت بگذارید. برای مدیتیشن می توانید از هر فیلم و عکسی که مربوط به « تور» باشد ، استفاده کنید. این کاملا به خودتان بستگی دارد.
«مارک» گزارشی را برایتان تهیه کرده است. لطفا باور داشته باشید که انرژی « تور» باید هرچه زودتر آزاد شود. فکر می کنم برای امروز همین مقدار تعمق در این باره کافی باشد. این یکی از مهمترین پیام های من تا به امروز بوده است.
برای آنکه حال ورونیکا بهتر شود ، لطفا انرژی شفابخش خود را به سوی او بفرستید. یادتان باشد که ما با هم موفق خواهیم شد. همه چیز در دستان شماست.
عشق من ، تو همچنان خودت را به زحمت می اندازی. اما ریه هایت باید درمان شوند. همه چیز خوب پیش می رود. طرح های ما شکست نخواهند خورد. من تا ابد مونتی دوستدار تو باقی می مانم. 

مترجم: مهناز


Translator: Mahnaz
Email address: ascending_behi@rocketmail.comgtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations