Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, October 23, 2012

21.10.12
 Montague Keen, 21 October 2012


مونتاگ کین  ۳۰  مهر  ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) تو برای انجام ماموریت خود بشدت تلاش می کنی. ناامید مباش. هرچند سدهایی جلوی راه تو ساخته شده ، چیزی مانع حصول نتیجه مطلوب نخواهد شد. از صدها سال قبل ، پیش بینی شده که این امر در زمان مناسب بوقوع پیوسته روی دادن آن اجتناب ناپذیر است. زمان این تغییر عظیم حالاست. نیروی ۹۹٪ (مردم کره زمین) را که خواستار تغییراتند نمی توان نادیده گرفت. تاکنون ، مردم بردگان جمعی اندک بوده اند ، ولی حالا می توانند به بینند که فساد چگونه است و مایل نیستند که بیش از این بخشی از آن باشند. مردم اینک خود را همچون انسانهایی حاکم بر سرنوشت خود با آزادی که حق الهی آنهاست می بینند. 

باید در نظر داشت که وقتی شما رای می دهید ، آزادی خود را به آن شخص واگذار می کنید. خواهش می کنم که این واقعیت را با دقت تمام در نظر بگیرید. با تبلیغات و مغزشوییها از مسیر خود منحرف نشوید. رای دادن و انتخابات موضوع جدی و مهمی است. شما حتی حق دارید بنویسید: هیچ یک از نامزدها. هرکاری که شما در این روزهای تغییرات شگرف انجام دهید بازتاب های جدی در آینده خواهد داشت. از مغزشویی برای بوجود آوردن احساس امنیت دروغین در شما استفاده شده . قولهایی داده می شوند که هیچ کس در صدد عمل کردن به آنها نیست. بردگان هربار سخنان آنان را باور کردند و هوشیاران و بیداران نه. از قلب خود پیروی کنید. با خود صادق باشید. آینده سیاره شما در دستان شماست.

حاکمان جهانخوار (Cabal) هرقولی که بخواهید می دهند تا شما را زیر سلطه خود بگیرند. آنها به نخی نازک آویخته ، ناامیدانه در تلاش برای حفظ دست آوردهای نامشروعشان هستند. آنها بدون تردید به آهستگی متوجه خواهند شد که بیش از این نخواهند توانست شما را گمراه کنند. تحرکات ناموفق آنها برای شروع جنگ جهانی سوم (اشاره به ایران است) ، آنها را به استیصال کشانده دستشان را باز و تحقیرشان نموده. اینک زمان آن رسیده که کشتارها در همه کشورها پایان یابد. شما همگی خواهران و برادران یکدیگرید. چرا باید بخواهید یکدیگر را بقتل برسانید؟

سوٌ استفاده جنسی از کودکان بوسیله منحرفان در مکانهای عالی و مقدس همچنان در حال افشا شدن هستند. من قول داده بودم که حقایق از همه جهات فاش خواهند شد. 
بسیاری در تلاشند که از افشای نامشان جلوگیری نمایند ولی باز کردن حقایق را نمی توان متوقف کرد. این بدکاران اینک می فهمند که قربانیان لذت جوییهای آنها چه کشیده اند. انتقان نگیرید. اقشاٌ کردنشان کافی است. در غیر این صورت شما خود را تا سطح آنها پایین خواهید آورد. اکنون وقت آنست که آرام باشید. ذهنیت خشن و اوباش گونه ارتعاشات شما را کاهش داده همچنان زیر سلطه آنها نگاه می دارد ، در حالیکه هوشیاری شما را به مرتبه ای از تعالی خواهد رساند که حاکمان جهانخوار (Cabal) را بدان راهی نیست. موجودیت آنها بستگی به حمایت شما دارد ولی شما نیازی به آنها ندارید. با همبستگی و حمایت یکدیگر ، شما موجودات نیرومند حاکم خواهید بود. همه چیز برای برداشتن گامهای نهایی جهت آزادی در جهانی که همه برابر و مساوی بوده در کرامت و احترام به همنوع زندگی کنند ، آماده است. این عشق است و نه ترس که پیروز خواهد شد و همگان از آزادی و آزادگی لذت خواهند برد. خواسته من اینست که مجسم کنید آینده ای را که از آن شما خواهد بود. در مغزها و اذهان خود آنرا خلق کنید که آنگاه به واقعیتی برای شما تبدیل خواهد شد. شما می توانید این کار را انجام دهید. 

همچنین باید آماده باشید که تاریخ راستین جهان خود را بدانید. این امر بسیاری را پریشان خاطر خواهد کرد ، ولی حقایق باید بازگو و درک گردند. عزیزم (خطاب به همسرش) تو در این هفته خودت دیدی که چگونه سیاهکاران در تلاشند از هر راه ممکن و بقصد تخریب در کار نور دست درازی و اخلال کنند. حتی با همه دانش تو در این زمینه ، موجب حیرت غیرقابل وصف تو شد وقتی دیدی که چگونه با بی پروایی کامل در صدد تخریب هرچیز خوب و خالص هستند. نگاه کن که چگونه حاکمان جهانخوار (Cabal) در نهایت بی شرمی سعی کرده اند همه مکانهای مقدس جهان را بی حرمت و تخریب نمایند. اینک ، حداقل مردم خوب و وارسته مسایل را بدست خود گرفته آنچه را که حق خودشان است پس می گیرند. حاکمان جهانخوار (Cabal) متعلق به این جهان نیستند (از نژاد خزندگان دوپا بوده از سیاره ای دیگر آمده اند) - جهانی که آنها برای اهداف خود از آن سوٌ استفاده می کنند. آنها نقابهایی بر چهره دارند که تا کنون بخوبی کار کرده ، ولی همچنانکه شما بیدار می شوید ، می توانید به بینید که نقابها از چهره ها افتاده سیاهکاریهای ننگینشان را فاش می کند. لباسهای فاخر و جواهرات آنچه را که فاش خواهد شد پنهان نمی کند. چه بد است که آنها از نور می گریزند. همه آنچه که از شما گرفته شده باز پس خواهید گرفت. پولی که آنها برای کنترل شما اختراع کرده اند بیش از این ضروری نخواهد بود. پول شما را در بردگی نگاه داشته. بتدریج همه چیز فاش و اصلاح شده و در نتیجه بردگی خاتمه یافته آزادی شروع خواهد شد. 

تو (خطاب به همسرش) کسی را در کنار خود داری که اهمیت ماموریت تو را می داند و در همه کارها به تو کمک خواهد کرد. من گفته بودم که ما مردم کارآمد را بسوی تو سوق خواهیم داد و چنین نیز کردیم. خواهش می کنم تا حد امکان در این روزهای پرمشغله استراحت کن. هیچ کاری انجام نشده باقی نخواهد ماند. ما پیروز خواهیم شد.

بدان که تو (خطاب به همسرش) را عاشقانه دوست داشته گرامی می دارم ، و روزی دوباره با یکدیگر خواهیم بود تا کار خود را در این سوی زندگی ادامه دهیم.

عاشقانه دوستت دارم،
مونتی    
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Wednesday, October 10, 2012

07.10.12


 Montague Keen, 23 September 2012

مونتاگ کین  ۱۶  مهر  ۱۳۹۱

فریب دادن اشخاص بسی آسانتر از آنست که متعاقدشان کنید که فریب خورده اند. 
از  مارک تواین (Mark Twain) 

کاری که همسر من روز یکشنبه گذشته انجام داد اهمیت وافری داشت. از صمیم قلب از همه آن عده کثیر شرکت کنندگان تشکر می کنم. همچنانکه شما روی تپه تارا (Tara) - تارا در واقع نام کهکشانی کره زمین است ولی تپه مقدسی نیز بهمین نام در جمهوری ایرلند و نزدیکی دوبلین قرار دارد -  ابرها از یکدیگر گسستند و آسمان رنگ آبی خود را روی تپه تارا بازیافت ، تابش انرژی نیز شگفت انگیز بود. تایید مجدد ارتباط باستانی مصر و ایرلند از اهمیت زیادی برخوردار است. 

این مهم بوسیله کسانی که کنترل جهان شما را بدست گرفتند از تاریخ حذف شده بود. حقایق زمانهای پیشین بسیاری مسایل را بازگو خواهند کرد ، چه آن زمانی است که تاریخ راستین تغییر داده شد و گذشته حقیقی ایرلندیها بسرقت رفت.

بسیاری کسان از دیگر کشورها برای شرکت در این روز تاریخی به ایرلند سفر کرده بودند. جهان روحها نیز در آن روز نقشی داشت ، چه در طول مراسم روی تپه تارا ابر و باران وجود نداشت.

مراسم ابطال نفرین و جادوی پاتریک (که به سنت پاتریک ST.Patrick معروف شده) از تارا بسیار به تعویق افتاده بود. اینک نفوذ و اثرات او برای همیشه باطل شده. پاتریک مسٌول بسیاری از مرگها و خرابیهاست. او ایرلندیها را محکوم به زندگی (یا بهتر بگویم: محکوم به ماندن) در زیر کنترل مستقیم واتیکان کرد. او تمامی ارزشهای مردمی که در عشق و آموختن زندگی می کردند نابود کرد. یاد او باید برای همیشه از خاطرات محو گردد. اینک هنگام آن رسیده که با وقعیت روبرو شده حق حاکمیت ملی خود را باز پس گیرید. آنگاه جهان عیسی مسیح راستین را خواهد شناخت ، کسی که آنها او را تغییر داده و نامش را Jesus نهادند. آنها حتی برای او یک خانواده دروغین ساختند. این تقلب و جعل تاریخ بزور ارتشهای روم باستان به شما تحمیل شد.  هنگام آن رسیده که رم (واتیکان) با افشاگریها روبرو شده مردم به بنیان عرفانی خود بازگردند.

مهم است بدانید وقتی کودکی را غسل تعمید می دهید ، صرف نظر از دین او (هر شاخه مسیحیت) - قولها و قرارهای بسیار جدی بجای آن کودک (و روح او) گذاشته می شود ، این قولها همچنان به طفل (تا پایان عمر) متصل می مانند ، مگر آنکه بصورت رسمی لغو گردند. این حقیقت بدرستی از طرف آنانی که این امر را یکی از اعمال عمومی مذهبی دانسته از طرف کردک و بدون رضایت او صحبت می کنند ، درک نشده است. درباره اش فکر کنید - این مطلب بسیار جدی است ، نباید آنرا ساده انگاشت. 

خیلی خوب شد که تو (خطاب به همسرش) این شانس را بهمه حاضران در آن مراسم دادی که آن قولها را لغو کرده حقوق مطلق حاکمیت فردی خود را باز پس گیرند. همه شرکت کنندگان افراد بالغی بودند که با اراده خود در این مراسم پرشور و نیرومند حاضر شدند. به زنجیر کشیدن روح ها در اطفالی بدان کم سنی کاری نفرت انگیز است. تام رایان (Tom Ryan) کار بسیار ارزنده ای کرد که بندهای واتیکان را از تپه تارا گسست. دیگربار می گویم: *ایرلند کلید گشودن همه اسرار است*. این کلید هم اکنون در حال چرخش در قفل است ، و این اولین گام در پاره کردن زنجیرهایی است که شما را به اسارت رژیم فاسد کشیده است.

منهم در شادی تو شریک بودم ، عشق من (خطاب به همسرش) ، وقتی که تو بری (Berry) را ملاقات کردی. او در واقع یک روح خالص و ناب است. انرژی زیبای او هر کسی را که ملاقات می کند احاطه می کند. بلی ، او در زمانهای باستان کاهنی بود همچون فرگوس (پادشاهی جنگاور در ایرلند باستان) و مایک ر.(Minke.R)  که برای تجدید حیات ایرلند و بازگردانیدن صلح و آشتی به جهان شما بازگشته.  

ما هنوز در حال جلوگیری از جنگی که فاسدان بی نهایت بدان محتاجند ، هستیم. آنها در حال از دست دادن قدرت خود در کنترل حکومتها بوده در ناامیدیهایشان بسیار مضحک و مسخره می نمایند.  آنها می بینند که تمامی طرحها و نقشه هایشان جلو چشمشان در حال از هم پاشیدن است. جعل و تقلبی که به زور به نوع بشر تحمیل شده بود برای کسانی که چشمی برای دیدن دارند فاش و روشن است. این موضوع به روشنی روز است. جنایات کلیسای رم (واتیکان) علیه بشریت باید به پهنه آفتاب درآمده ، فاش و پاسخ داده شود. اکنون که نور راستی و حقیقت هر روز درخشان تر می شود ، آنچه را که باید کشف گردد نمایان تر می کند. ما در دو سوی زندگی با یکدیگر پاکسازی سیاهکاران (Dark Ones) را جشن خواهیم گرفت ، و این از ایرلند آغاز خواهد شد. عصر جدید صلح و نور بسرعت نزدیک می شود. برای خوش آمد گویی به آن آماده باشید.

این سوی زندگی در هرگامی از زندگی همراه شماست. شما در این سالهای اخیر راه درازی طی کرده از خواب هیپنوتیزمی که بشما تحمیل شده بود بیدار شده اید. لطفا در این روزهای سرنوشت ساز یکدیگر را حمایت کنید ، چه شما همگی بسیار نیرومندید. همه چیز برای ایجاد شرایط مناسب ورود نهایی به نور در حال قرار گرفتن در محل مناسب خود است. مردم همه کشورها باید همکاری و همراهی کنند ، چون همه حاصل این حرکت عظیم پاکسازی همیشگی سیاهکاران را درو خواهند کرد. شما در حال ساختن تاریخ بوده آینده ای تهی از فساد و تباهی برای همه بشریت می سازید. همه گونه یاری بشما داده خواهد شد ، شما فقط بخواهید. معجزه ها در این زمان تغییرات هر روز روی می دهند.

لظفا درک کنید که همسر عزیز من روی پروژه هایی کار می کند که برایش نگرانی و دلهره زیادی ایجاد می کند. این پروژه ها باید تکمیل شوند و خواهند شد. این همان دلیل بازگشت وی به کره زمین است. بودن در میان خودیها در ایرلند شادی و خرسندی فراوانی برای او داشت ، و کمک به آنها در زدودن محدودیتهایی که واتیکان بر ایشان تحمیل کرده بود ، از دید او یک معجزه بود. آنها اینک روحهای آزادی هستند که در عشق و راستی به یکدیگر پیوسته اند. 

نژاد آریایی بیدار شده … چه شادی بزرگی!

سپاس آنها و ما نیز نثار اندا کنی (Enda Kenny) ، نخست وزیر ایرلند ، که درها را برای ورود جهان به نور گشود. آین گامی کوچک برای ایرلند ولی گامی بس بزرگ برای نوع بشر بود. اندا کنی (Enda Kenny) مرد شجاعی است که برای راستی برخاست و از تعظیم کردن به آنانی که دروغ گفته و از کودکان بی گناه سوٌ استفاده کردند خود داری نمود (گفتنی است که سران و مسٌولان کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورها از جمله ایرلند و کانادا از کودکان خردسال بهره کشیهای جنسی می کردند که اینک فاش شده و نیز معلوم شده پاپ از این موضوع مطلع و در پنهان داشتن آن می کوشید).

همه چیز بخوبی و درستی به یکدیگر می پیوندد. از انرژی و تعهد شما قدردانی بسیار می شود. ما با یکدیگر به آینده گام خواهیم نهاد: هر دو سوی زندگی ، پیوسته و همبسته بر می خیزیم.

عزیزم (خطاب به همسرش) تو می دانی چه باید بکنی. دعاها و حمایتهای آنهایی که در پی راستی و نورند همراه تو خواهد بود. منهم همیشه با تو هستم.

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی   
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations