Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Wednesday, August 29, 2012

26.08.2012Montague Keen 12 August 2012

مونتاگ کین ۵ شهریور ۱۳۹۱

ورونیکا ، عزیزم (خطاب به همسرش) نتایج عملیات ما برای جلوگیری از آغاز جنگ جهانی سوم روزبروز واضح تر می شود. حاکمان جهانخوار (Cabal) ناامید (از امکان شروع جنگ) شده اند. مردم شروع به صحبت و افشا کردن آنچه که حاکمان جهانخوار (Cabal) برای نابودی و کنترل بشریت نموده است ، کرده اند. برخی نمی توانند بیش از این با احساس گناه بر آنچه که وقتی تحت کنترل حاکمان جهانخوار و زیر بار زور انجام داده اند کنار بیایند. بسیاری در شرایطی قرار داده شده اند که سوٌ استفاده های شیطانی برایشان قابل قبول بود. آنها احمقانه (از این کار) لذت می بردند ، غافل از اینکه (همه کارهایشان) ضبط و ثبت شده و بر علیه خودشان که اشخاص بظاهر محترمی بودند بمنظور اعمال فشار و وادار کردنشان به اطاعت از حاکمان جهانخوار و یا نابودی زندگیشان بکار می رفت. این روش برای نسلهای پی در پی و تا به امروز بکار گرفته شده است. آنها باور کرده بودند که عضو باشگاه منحصر بفرد و خاصی شده اند. آنها علامت لوسیفر (Lucifer) را که (نام دیگر شیطان است) نشان می دادند که بگویند از عضویت در آن شادند. آنها خود را برتر از (دیگر مردم) و بقیه را سطح پایین ، مصرف کردنی (کشتنی) و فانی می دیدند.

اکنون دیگر نمی توان به بشریت به این سادگیها دروغ گفت. دیدن اینهمه مردم که نسبت به حقایق بیدار می شوند بسیار خوشایند است. آنها بروشنی می بینند که چه وقتی به آنها دروغ گفته می شود. باهوش ترین جاعلان و دروغپردازان از افشا شدن و کشف حقایق در امان نیستند ، چه نور و راستی در حال گسترش است ، بدون توجه به حاکمان جهانخوار که برای اولین بار (در تاریخ) همراه نقشه های محرمانه شیطانیشان فاش شده اند. نوع بشر در حال بیداری نسبت به این تقلبهای مالی عظیم بوده ، بروشنی شروع به دیدن کسانی که به آنها خیانت ورزیده و دانسته بشریت را بدست سرکوبگران سپرده اند ، نموده است. (جنایت اصلی) آنها تدوین تاریخ دروغین جهان و جایگزینی آن بصورت بافتی از دروغ و حفاظت دقیق آنست. راز این تقلبها اکنون افشا شده است.

ایرلند و ایرلندی بیشترین رنجها را از این تقلبها برده اند و تا به امروز نیز در رنجند. ایرلندی باستان که در نهایت مسرت در دیگر کشورها ساکن شده ، علم و دانش عظیم خود را به مردم آن کشورها عرضه داشته اند ، از تمام کتابهای تاریخ شما پاک شده اند. در آن روزهای باستانی ، بشر می دانست که قدرت چه کارهایی را دارد. مردم از چیزی نترسیده به آنچه که بودند اطمینان داشتند. زمان زیادی برای واتیکان طول کشید تا آنکه توانست مردم ایرلند را سرکوب و تحت کنترل خود درآورد. اینک که همه حقایق در برابر آنهاست ، بروشنی می توانند به بینند که چه بر سر آنها و همه نوع بشر آمده. هرکسی که روی این کره زندگی کرده بسبب نتایج اقدامات حاکمان جهانخوار (Cabal) رنج برده است.

اکنون زمان آن فرا رسیده که موارد غلط تصحیح گردند. شگفت انگیز است که این تقلبها توانستند برای مدتی چنین طولانی از کشف شدن بگریزند. تبلیغات وسیعی بصورت گسترده بکار گرفته شده تا توهمات اشتباه آمیز نسبت به همه چیز بوجود آورند که البته بدقت طراحی و برنامه ریزی شده بود. در انتظار راهنمایی از کسانی که به شما آموخته اند که رهبران شمایند نباشید. این تصمیم هریک از شماست که مسٌولیت بعهده گیرید. خودتان بدنبال کشف حقایق باشید. با شما در نهایت بدی رفتار و از شما بمنظور تسلی حرص و آز حاکمان جهانخوار سوٌ استفاده شده است.

حالا شما مدارک تعداد زیادی از بانکداران (در کشورهای غربی) را دارید که دستگیر و مجبور شده اند پاسخگوی اعمالشان باشند ، ولی این اخبار در روزنامه ها و تلویزیونهای شما نیست. سٌوال کنید چرا این اطلاعات از شما پنهان نگاه داشته شده. این یکی از نمونه های بارز سیستم کنترل است که شما پذیرفته اید. شما لیاقت دانستن حقایق را دارید. نیرو و قدرت خود را باز پس بگیرید. شما غیر قابل شکست هستید وقتی که متحد شوید.

برای ما خوشحالی بزرگی است که به بینیم شما گرد هم آمده ، دانسته هایتان را ارایه داده یکدیگر را حمایت می کنید. در این آخرین مراحل انتقال (به طبقه بالاتر عرفان و نور) ، کاش می توانستم نقشه های خودمان را برایتان تشریح کنم ولی در شرایط فعلی محرمانه داشتن آنها مهم است. شما همگی راه درازی را طی کرده اید و برخی از شما در مواقعی بشدت آزمایش شده اید ، شما با دانستن اینکه حقایق شما را آزاد خواهد کرد ، با استکام استقامت کرده اید. همه چیز برای استقرار مجدد صلح در جهان شما بدرستی بکار گرفته خواهد شد. بشریت در هماهنگی کامل در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد ، همانند زمانهای باستان. زندگی که شما تا کنون داشته اید بصورت عصر تاریکیها دیده می شود.


خنده انرژی شگفت انگیزی تولید کرده بهترین درمانهاست. در جایی که خنده هست شما ترس نخواهید یافت. خانواده ای با یکدیگر بخندند با یکدیگر خواهند ماند (از یکدیگر جدا نخواهند شد). همه شما عضوی از یک گروه عظیم هستید. مهم نیست در چه کشوری زندگی می کنید ، شما با تلاشی یگانه در حال پاکسازی حاکمان جهانخوار (Cabal) برای همیشه هستید. بسیاری زندگی خود را بشما مدیونند ، چرا که شما در کمال شجاعت نقشه حاکمان جهانخوار در مورد المپیک لندن را فاش کردید و آنها نتوانستند به نقشه خود عمل و هزاران نفر مردم بی گناه را بکشند. به بینید شما چقدر موٌثر بوده اید. شما موفق خواهید شد ، هرگز تردید نکنید. موانعی که بدون تردید پیش پای شما گذاشته خواهند شد تا شما قبول کنید باور داشتن پیروزی حقایق بر شیطان کار احمقانه ایست ، نادیده بگیرید. شخصیت استواری نیاز است برای کسی که روی باورهایش بایستد ، بدون در نظر گرفتن تلاشهای حاکمان جهانخوار برای اغفال او. بخاطر بیاورید که شما واقعا چه کسانی هستید و چرا در این برحه از زمان روی کره زمین هستید.

بزودی ، یکی از سیستمهای عظیم کنترل سقوط خواهد کرد. آنگاه همه مبنای پوشالیشان در هم خواهد ریخت. عزیزم (خطاب به همسرش) بخاطر بیاور وقتی که من بتازگی به جهان ارواح آمده بودم این مطلب را بتو گفتم ولی تو تردید داشتی که آیا امکان چنین رویدادهایی هست. حالا تو بدون تردید می دانی. فقط منتظر زمانش هستیم که همه اینها فرو ریزند. همه اینها بدون باقی گذاشتن هیچ رد پایی از روی کره زمین محو خواهند شد ، و نیز سلطنت ترور و وحشت آنها ، که مسٌول بسیاری از اعمال شیطانی و فساد بود. مرگ و نابودی در هر کجا که بنا می کرد و طمعشان مرزی نمی شناخت. فقط آنهایی که هنوز در خواب هیپنوتیزمی (Hypnoyic) هستند حقیقت را نادیده می گیرند ، و بزودی ، همه جریانات آشکار خواهند شد حتی برای آنها. اینک برای اینکه شما نسبت به آنها (حاکمان جهانخوار) بی اعتنا شوید ، باید با حقیقت تلخی که چه بر سر بشریت آمده روبرو شوید. شما شگفت زده خواهید شد از دیدن اینکه اقدامات شما چه نتایجی داشته ، آینده متعلق به شماست. از ماجراهای آن لذت ببرید.

(خطاب به همسرش): همه چیز بسرعت پیش می رود و در جریان همه امور بودن مشکل شده. تو فقط می توانی حداکثر تلاش خود را بکنی ، همانگونه که همیشه می کردی ولی من می خواهم خواهش کنم وقتی هم برای استراحت بگذاری.

آماده شو عزیزم ، عاشقانه درستت دارم.

مونتی


Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Tuesday, August 21, 2012

19:08:2012

Montague's Message for 19.08.2012 


مونتاگ کین   ۲۹  مرداد   ۱۳۹۱

ستمگران شما در ناامیدی از یافتن راه حلی برای مشکلاتی که با آنها روبرویند هستند و به آهستگی به این نتیجه می رسند که بیچاره شده اند. پیش بینی ما اینست که یک روز صبح از خواب بیدار شده می بینید آنها از این کره رفته اند. آن وقت است که همه تکنولوژی تاریکیها برچیده شده با تکنولوژی که شما را به حیرت و هیجان آورد جایگزین شوند. شرایط را درک کنید ، برای آنها کار ساده ای نیست که از همه آن چیزهایی که تقریبا در کف دستشان بود چشم بپوشند. 

ما با آنها با تمام سرعت ممکن برخورد خواهیم کرد. ما همچنان باید برای کسانی که از ترک طبقه سوم (طبقه فعلی عرفان و نور) خودداری می کنند چاره ای بیاندیشیم. آنها شرایط مشکل و خفقان آوری داشته از ترک این طبقه وحشت دارند. آنها از هر تغییری وحشت دارند. آنها آموخته اند به مدارکی که به انها ارایه می شود اعتماد نکنند. آنها به آنچه که دارند چنگ انداخته از درک اینکه در صورت اتحاد مجدد با دوستانشان از کرات دیگر ، همه آنچه را که آرزو دارند ، بدست خواهند آورد ، سرباز می زنند. بنابراین آنها افکار محدودی دارند ولی از آنها مراقبت خواهد شد. 

بهبودی و شفابخشی عظیمی (در سطح کره زمین) رخ داده همه بیماریهای جسمی ناپدید خواهند شد. بنابراین نگران شرایط سلامت خود نباشید که آنها بزودی حل خواهند شد. بسیاری از شما سخت کوشیده اید که این انتقال را (زودتر به کره زمین) بیاورید ،  بزودی میوه تلاشهای خود را خواهید چشید. 

تو صحبتهای جالبی طی این هفته داشتی (خطاب به همسرش) ، بار دیگر ثابت شد که ما مردم (روشن و کارآمد) را بسوی تو هدایت می کنیم و تو هرگز مجبور نیستی دنبال آنها بگردی. وقتی همه دانسته ها فاش شدند ، همه درها باز خواهند شد. شما همگی با یک هدف کار می کنید فقط راههای متفاوتی را بسوی مقصد نهایی انتخاب کرده اید. تمام سیستم حکومتی تغییر خواهد کرد و بنابراین هیچ خانواده منفرد و یا گروهی خاص خود را فرمانروای دیگران نخواهد دید. 

چشم انداز آینده ای که بوسیله دیوید دویل (David Doyle) ترسیم شده ، همانگونه که تو (خطاب به همسرشدر مصاحبه ات با او دراین باب سخن گفته ای ، نظرخوبی است و ارزش توجه و در نظر گرفتن را دارداو در مورد موضوع فرمانروایی خیلی فکر و بررسی کرده. انجام هر کاری در این مورد ضروری خواهد بود وقتی که مفسدان جهانخوار (Cabal) پاکسازی شوند. روی تباهکاریهای گذشته متمرکز نشوید که شما را در شیوه تفکر طبقه سوم نگاه خواهد داشت. وقت آن رسیده که به پهنه آفتاب فردای خود گام نهید. آینده چیزی است که هم اکنون باید برای شما اهمیت داشته باشد. زمان آن رسیده که گذشته را پشت سر نهید. هرچه بیشتر به طبقه سوم (عرفان و نور) بچسبید بهمان نسبت هم به مفسدان جهانخوار (Cabal) چسبیده اید. 

همانگونه که بارها گفته ام *ایرلند کلیدی است که همه قفلها و رمزها را خواهد گشود*  همسر عزیز من در ماه سپتامبر به ایرلند خواهد رفت { جزییات در وب سایت موجود است} بمنظور برقراری ارتباط مجدد بین ایرلند و مصر. مردم آریایی ، که از نسل ایرلندی باستان هستند ، کافی است به DNA خود بنگرند تا تاریخ واقعیشان ثابت شود ، که البته این همان تاریخی که بوسیله مفسدان جهانخوار (Cabal) نگاشته و آموزش داده شده نخواهد بود. تاریخی که شما آموخته اید بگونه ای طراحی شده که شما از دانستن اینکه در واقع چه کسانی هستید باز دارد. 

سردرگمی و گیجی در میان بسیاری از مردم است که چرا وب سایت راکفلر (Rockefeller) پیش بینی کرده بود که مفسدان جهانخوار (Cabal) قصد بمباران المپیک لندن را دارد و غیره … ما مانع شکل گرفتن نقشه آنها شدیم. آنها هرگز تسلیم نخواهند شد. آنها به تلاش خود ادامه خواهند داد و البته در این بین به ترس شما از خونریزی و نیز کشتارهای فعلی (در برخی کشورهای در حال جنگهم نیاز دارند و در همه جا و همه ارتشها با هیاهو نشان می دهند که سربازان یونیفورم پوش فداکاران خونی آنان هستند. آیا وقت آن نرسیده که آنان (نظامیان) بیدار شده به حقیقت پی ببرند؟ خونریزی برای بقاٌ مفسدان جهانخوار (Cabal) ضروری است. تا زمان بیداری و حقیقت یابی این جوانان (نظامی) این خونریزیها همچنان ادامه خواهند داشت. آیا شما اینرا می خواهید؟

خواهش می کنم هر کسی که می تواند در جهت پیشرفت امر ، کاری کند ، دریغ نورزد. این مهم را فقط به تنی چند که با شدت کار کرده مقدمات انتقال را فراهم کنند واگذار نکنید. بعضی اوقات همه آنچه که باید کرد صحبت کردن با دیگران (در این مورد) است ، یا از طریق کامپیوتر کمک کنید. کامپیوترها زهری بودند در زمان حیات من روی زمین. 

هر کسی بهر طریقی برای حرکت به جلو کمکی کند ، بهمان نسبت هم پاداش خواهد گرفت. ما به نظرات و همکاریهای شما نیاز داریم. برای آندسته از شما که نقشی در این انتقال دارید ، وقت آنست که گردهم آمده اطمینان بخشید که همه چیز به آرامی برای همه پیش برود. برخی از شما اطلاعاتی از دیگر کرات و نیز جهان روحها می گیرید ، بنابراین شما بخوبی می دانید که در چه زمان چه باید کرد. چیزهای خاصی باید در محلهای خاصی قرار گیرند و بنابراین به کمک شما احتیاج است. شما آموخته اید بدنبال احساسات درونی خود بروید و این شما را گمراه کرده ، پیشنهاد می کنم *بدنبال گغتار قلب خود باشید* اجازه دهید که عشق دلیل اعمال شما باشد. هنگامی که عشق ، نور راهنمای شما باشد ، خواهید فهمید که در مسیر درستی حرکت می کنید. چند ماه آینده جالبترین و هیجان انگیزترین بخش زندگی شما خواهد بود. مبارزات شما تقریبا به آخر رسیده. همه آنچه که بر سر شما آمده تا به اینجا برسید ارزشش را داشته. تلاش بیاد ماندنی در هر کشوری صورت گرفته تا این تغییراتی را که شما بشدت بدان نیازمندید جامه عمل بپوشلند. ما از همه سپاسگزاریم. هریک از شما نقشی در این امر داشته اید. شما از دیگر کرات بازدید کرده خواهید دید چگونگی زندگی آنها را. شما ازاد خواهید بود. آزادی که بشما این امکان را می دهد که بالاخره زندگی را بشیوه ای که باید ، تجربه کنید. 

همه ما ، با یکدیگر ، شرایط درست را برای انتقال (به طبقه چهارم عرفان و نور) فراهم می آوریم. تغییرات لازم به آرامی صورت می گیرند تا آینده بطور قطع صلح آمیز بوده و فقط عشق راهنمای ما به جلو باشد. عشق همان چیزی است که ما را قادر می کند با یکدیگر همکاری کنیم ، حتی اگر در سطوح متفاوت هوشیاری باشیم. ما هنوز در احساس حقیقی و نهایی با یکدیگریم. 

این راهی طولانی و پر نشیب و فراز برای تو بود (خطاب به همسرش) ، عزیزم ولی ما تقریبا در پایان کاریم ، بنابراین با اطمینان به آینده بنگر.

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی  Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Thursday, August 16, 2012

12.8.12Montague Keen 12 August 2012

مونتاگ کین ۲۲ مرداد ۱۳۹۱

از دیدگاه زندگی در سمت ما ، همه چیز بر اساس نقشه ها پیش می رود. حقایق افشا می شوند و مردم در حال قبول بیشتر(واقعیتهای) شرایط ظاهری جهان شما هستند. ما قبول داریم که برای بسیاری از شما مشکل است پذیرفتن اینکه هستند کسانی در جمع شما که از شما نفرت داشته ، شما را در پایین ترین طبقات اجتماع خود دانسته قصد دارند کره زمین را که متعلق به شماست از وجود شما پاک کنند. متاصفانه این همه نقشه آنهاست. تاریخ جعلی که آنها ساخته اند اکنون افشا شده. مردم خوبی آماده اند که همه آنچه را که باور دارند واقعیت دارد امتحان کنند (به صحت و سقم آن پی ببرند). علم توان آنرا دارد و واقعیت را بازگو خواهد کرد. تکنولوژی آن در همه کشورها موجود است. وقت آن رسیده که همه مردم خوب ملتها گرد هم آمده جهان را از دست نخبگان جنایتکار که قصد تصرف آنرا دارند نجات دهند. کره زیبای شما بازسازی خواهد شد و همه وقتی که خواهد برد همانا پاک کردن شبکه کنترل است و بس.

آنچه که شما طی هفته گذشته شاهدش بودید یک تخیل نبود. دوستان شما از آندرومدا (Amdromeda) نشان دادند که قادرند از سفینه های فضایی خود غوطه ورانه به زمین آیند. اطلاعات غلط و آموخته های سیستمهای کنترل که به هر چه که حاکمان جهانخوار (Cabal) می گویند عمل کنید ، برای آنها محدودیتی ایجاد نمی کند. شما واقعا شگفت زده خواهید شد اگر بدانید که چه توانمندیهای بیشتری دارید. بیاموزید که (به قضایا بصورت کلان آن بنگرید) ، اگر باور دارید که قادر به این کار هستید … پس بدون تردید قادرید.

زمان آن رسیده که دروازه های زندان افکار و اندیشه های خود را بگشایید ، بدین سبب که از افکار شما برای کنترل شما استفاده شده. این کار شستشوی مغزها (نامیده می شود) و تا کنون هم کارآمد بوده. بار دیگر اگر بشما گفتند: مجاز نیست ، سوال کنید چرا؟ چه کسی چنین گفته؟ این حق الهی شماست که آزادانه و بدون محدودیتهایی که مذاهب برای شما ایجاد کرده اند زندگی کنید. وقتی همه این کنترلهای دروغین از بین رفتند ، مردم گرد هم آمده در صلح و هماهنگی زندگی خواهند کرد. روح ابدی شما تصمیم گرفت به کره زمین آمده به ساخت آینده کمک و انتقال (به طبقه بالاتر عرفان) را تسهیل کند. تنها مذهبی که شما نیاز دارید مذهب عشق است. همچون که در ایرلند باستان و پیش از اینکه واتیکان تصمیم به تخریب و جایگزینی آن با حرص و آز ، نابودی و جنگ گیرد رواج داشت. بمثابه آنکه شما هرگز تجربه آنرا طی هزارها سال پیش از تصرف زمین بوسیله آنها ، نداشته اید.

آنها هنوز به موضوع چسبیده اند و امیدوارند که بتوانند کنترل خود را حفظ کنند. روزهای آنها به آخر رسیده. شما به عرفان باز خواهید گشت ، به آنچه که در واقع هستید مرتبط شده و بزودی کابوسهایی را که پشت سر گذاشته اید فراموش خواهید کرد. وقت آن رسیده که شجاع بوده با حقایق روبرو شوید. آنچه که رسانه های گروهی می گویند واقعیت ندارد. شما کاری کرده اید که تا حالا یک قدم از آنها جلوترید. ما افکار آنان را خوانده و آماده مختل کردن نقشه هایشان هستیم. انرژی آنهایی که بیدار و هوشیارند هر روز قدرت بسیار بیشتری برای حفاظت از شما به ما می دهد.

جان ماک (John Mack) می خواهد شما بدانید آنهایی که ترتیب مرگ او را دادند در واقع بنفع او کار کردند ، چه اکنون او در جهان روحها خیلی موٌثرتر می تواند باشد تا روی زمین. سیستم کنترل چشمهای او را کور کرده بود و او از فساد همه جانبه اطراف خود بی خیر بود. آنها حتی از در رفاقت و قصد کمک به او وارد شدند فقط بمنظور جلوگیری از کشف نقشه های شیطانی خود. باور آنها بر این بود که اگر آنها او را بخود بدهکار کنند ، او هرگز از خط خارج نخواهد شد. جان (John) مرد صادقی بود و همان کاری را کرد باور داشت به نفع نوع بشر بوده دانش ما را در جهان هستی که ما خود بخشی از آنیم افزابش خواهد داد. مردی با استعدادهای فراوان که خود را وقف کسانی کرد که به کمک او محتاج بودند. کار او هنوز تحت هیچ شرایطی به آخر نرسیده است.

ما از اینکه درباره کشت آزمایشی محصولات کشاورزی مهندسی ژنیتیک (GM Corp) در انگلستان صحبت شده شوکه شدیم. همانطور که می دانید این موضوع کار (و وظیفه من در دوران حیاتم) بود. من بشدت آن محصولات مهندسی ژنیتیک را بواسطه صدمه سنگینی که به خاک می زند مردود اعلام کردم. یکصد سال طول خواهد کشید سمومی را که به خاک وارد شده پاکسازی کرد. این احمقانه است که گفته شود کشت فقط در مناطق محدودی صورت خواهد گرفت ، چرا که پرندگان و دیگر حیوانات وحشی این سموم را منتقل خواهند کرد. بدیر ترتیب تمامی اراضی اطراف نیز آلوده خواهد شد. تو مالک زمین نیستی و فقط باید از آن استفاده کنی. زمین بتو تعلق ندارد که تخریبش کنی. همه اینها بخشی از نقشه شیطانی آنهاست در ایجاد کمبود مصنوعی مواد خوراکی و قحطی بمنظور کاهش جمعیت. این دقیقا همان است که آنها در نظر دارند. خود را به حقایق مجهز نموده و (به این نقشه) بگویید نه. این امر باید زنگهای خطر را در گوشهای شما بصدا در آورد. آیا شما واقعا به آنها برای کنترل و توضیع مواد خوراکی خود اطمینان دارید؟ بررسی کنید چه کسانی محصولات مهندسی ژنیتیک را کنترل می کند!!

این هیجان انگیز است عزیزم (خطاب به همسرش) که مردم در کشورهای دیگر در حال بررسی DNA خود بمنظور یافتن ارتباط با ایرلند باستانی هستند ، وقتی که ایرلندیها بدنبال آفتاب به مصر رسیدند. این مهم سندی بدست خواهد داد. زمان آن رسیده که (حقایق) به روشنایی آمده و افشا شوند دروغهایی که بزور (وادار به قبولشان شدید) یکبار و برای همیشه. حاکمان جهانخوار (Cabal) هرگز باور نمی کردند که روزی نقشه هایشان فاش شده حقایق بازگو گردند. مردم آریایی بار دیگر پشت به پشت یکدیگر برخواهند خاست. آنها عمیقا از بازدید کشور اصلی خود - ایرلند - شاد خواهند شد. حکومت ایرلند باید بیدار شود. آنها در قبال تمامی ایرلندیهای سراسر جهان مسٌولیت دارند. متاسفانه آنها در جمع خود کسانی را دارند که نسبت به ایرلند وفادار نیستند. این شاید موضوع مورد علاقه رییس جمهور ایرلند باشد ، چون او در زمره کسانی است که می گوید حقایق برملا شده و جهان شما را ازاد خواهد کرد. از خود بپرسید که چرا همیشه ایرلندیها را مردمی مست و احمق به تصویر کشیده اند؟ چرا اینهمه تلاش شده که مردم ایرلند را ضعیف و فرومایه بنمایانند؟ به جهان آموخته شده بود که هرگز به ایرلند توجهی نکنند! آنهایی که تاریخ و زبان ایرلندیها را دزدیدند می خواستند اطمینان داشته باشند که کسی ایرلندیها را جدی نگیرد.

اخیرا بانکداران با ترغیب کشوری که در مشکل مالی است ، کار خوبی انجام دادند. کار آقای مایکل تساریون (Michael Tsarion) خیلی افشاگرانه بود. کار او باید در برنامه درسی هر مدرسه و دانشگاهی جای داده شود بالاخص در ایرلند. آیا مردم (ایرلند) هنوز آنچه را که از واتیکان آموخته اند قبول دارند: که آنها مردم بی مقداری هستند؟ بپرسید چرا بشما چنین چیزی آموخته شده؟

ایرلند … همه جهان منتظر اقدام شماست. شما به تنهایی خواهید توانست که جهان را از زیر یوغ سیستم کنترل فاسد رهایی بخشید. وقت آن رسیده که وارد نور راستی و حقیقت شده در پی عدالت برای همگان باشید.

ما در جهان روحها مایلیم تشکر کنیم از همه کسانی که به سخنان ما گوش فرا می دهند و نیز آنانی که درباره آنها تحقیق کرده و سخنان ما را به دیگران می رسانند ، بدین ترتیب دیگران نیز بیدار شده به آینده می نگرند.

خانه کاغذی شروع به لرزیدن کرده در شرف فرو ریختن است. شما تعجب خواهید کرد که چرا مردم برای مدتهایی اینچنین مدید بوسیله مغزهایی چنین شیطانی بکار گرفته شده اند. آنها (Cabal) بجایی که از آن آمده اند بازخواهند گشت. چه خوبست از شر آنها خلاص شدن. عشق بار دیگر به جهان شما باز خواهد گشت.

من همچنان به تو نشان خواهم داد که همیشه در کنار تو هستم (خطاب به همسرش).

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی (مونتاگ)


Translator: Behi
Email address: luisavasconcellos@hotmail.com

Monday, August 6, 2012

5.8.12
Montague Keen 5 August 2012

مونتاگ کین ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

نگاهمان کنید. همه چیزمان پشت و روست. همه چیزمان واژگون است. دکترها سلامتی را از بین می برند، وکلا عدالت را، دانشگاهها دانش را، حکومتها آزادی را، رسانه های گروهی اطلاعات را و مذاهب عرفان را،
از: مایکل النر Michael Ellner

آیا این کلمات در وجودت طنین انداز هستند عزیزم (خطاب به همسرش) ؟ همیشه گفته ام هیچ چیز آنطور که بنظر می رسد نیست. به شما (زمینی ها) هرچه آموزش داده شده بطور عمد کاملا نقطه مقابل حقیقت است. این امر در همه موارد از تولد تا مرگ صادق است. بشما دروغ گفته شده. اینک (زمان آن رسیده که) مسولیت زندگی خود را بدست گیرید. همیشه پیرو آنچه که طبیعی و ناب است باشید که بشما آسیب نخواهد رساند. ما در نظر داریم روشهای طبیعی تولید غذا ، آب پاکیزه و هوای پاک برای تنفس را بشما بیاموزیم. نجات نوع بشر تعهد بزرگی است که ما عهده دار آن شده ایم. ما اطمینان داریم که قادر به انجام این کار هستیم وقتی که همه (اسرار) فاش شد و مردم از خواب هیپنوتیزمی خود بیدار شدند. بمجرد اینکه شما به هوشیاری کامل رسیدید ، دیگر نمی توان بشما دروغ گفته در باورهای کاذب نگاهتان داشت.

لندن در حال حاضر مرکز تصمیم گیریهاست. البته مخالفینی در جمع کسانی که نقشه تصاحب جهان شما را تحت عنوان نظم نوین جهانی (New World Order) دارند وجود دارد. یکی دو تن از آنها با وحشت فرار کردند بدین سبب که بسیاری از شما بیدار شده و آماده اند که زیر بار این نظم نوین جهانی نروند. آنها المپیک لندن را بهترین سناریو بمنظور تصاحب دراماتیک (کره زمین) می بینند. این امر همچنین شانس بسیار خوبی را برای نابودی بسیاری از شما از روی کره زمین به آنها می دهد. نقشه آنها اینست که وحشت زیادی ایجاد کرده بدینوسیله شما را وادار به پذیرش هدف آنها که همانا تصاحب کره زمین است شوید. شما باید در این زمینه تعمق نموده آماده کمک بیکدیگر باشید. آنها دوهزار سال است که بشما دروغ می گویند. آنها در دستکاریها و خرابکاریها تخصص دارند. به بینید قولهای آنها در گذشته شما را بکجا رسانده. بدیهی است هرگز نمی توان به آنها اطمینان کرد. آنها با موجوداتی کار می کنند که شما از برخورد با آنها وحشت خواهید کرد. آخر قضیه اینست که آنها هیچ احترامی به شما و متعلقاتتان قایل نیستند. آنها شما را در پایین ترین طبقه می دانند. می دانم هر وقت که لازم باشد آنها سخنان شیرین ، قولها و وعده ها می دهند ولی شما در روح خود می دانید که نمی توان به آنها اعتماد کرد. آنها جهان *وادار به باور کردن* ساخته اند. از هالی وود بمنظور القای افسانه ها و گمراهی شما و قبول احساس دروغین امنیت استفاده کرده اند.

کسانی هستند که پیش بینی آینده را بمنظور آمادگی بعد از انتقال (به طبقه چهارم عرفان) نموده اند. ورونیکا (همسرش) با یکی از چنین کسان طی این هفته گفتگویی داشت. او لطف نموده پذیرفته که ورونیکا مصاحبه ای با او داشته باشد. این مصاحبه شما را با کار شگفت انگبز او مرتبط خواهد کرد. باید به تمام جهان اطمینان داده شود که یک گروه کوچک از مردم و یا یک خانواده دوباره حکومت به نوع بشر را در دست نخواهد گرفت. صلح ، عدالت و دانش برای همه ، نظم روزانه جهان خواهد شد و بشر از این پس در کره زندان زندگی نخواهد کرد. شما در آخرین گامهای سفر خود به منزلگاه مقصود هستید. آنگاه شما سیاره خود را با چشمانی باز و بدون محدودیتهای مذهبی و سیاسی خواهید دید. با ساکنان کرات دیگر آشنا خواهید شد. همچنین از دانستن آنچه که از شما پنهان داشته بودند لذت خواهید برد. زمان روشنگریها در انتظار شماست. چه بسیار برای آموختن و کشف کردن در پیش رو دارید. چه شگفت آور است حضور روی کره زمین در این دوران. آینده شما در دستهای شماست.

جنگها و واتیکان تعداد زیادی از دروازه های ستارگان (Stargates) روی کره زمین را بمنظور جلوگیری از ارتباط شما با دنیای روحها و دیگر کرات آسمانی ، نابود کرده اند که نیاز به برنامه ریزی عمیق و دقیقی برای بازسازی این دروازه های ستارگان ، دیوارها و دیگر مکانهای مقدس روی کره زمین می باشد. حاکمان جهانخوار (Cabal) برنامه ریزی کرده اند نه تنها ارتباط شما را با دیگر کرات ، بلکه حتی با دیگر کشورهای روی زمین قطع کنند. نابودی کامل آثار باستانی هر کشوری که بوسیله ارتش آنها اشغال شود عملی قطعی است. چه آنها دستور در نابودی هر چیزی که ممکن است باستانی و کهن باشد دارند. این یک جنایت علیه بشریت است. * ما فقط دستورات را اجرا می کردیم * بعنوان بهانه پذیرفته نخواهد شد. به آنها عظمت جنایاتشان فهمانده خواهد شد. هر کسی پاسخگوی اعمال خود خواهد بود. مردم و تاریخشان باید محترم شمرده شوند. بداد آنهایی که وحشیانه بوسیله سیستم فاسد شما مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند برسید.

کره شما در شرف یک جهش بزرگ بسوی آینده است. چنین مقدر شده که سال ۲۰۱۲ سالی باشد که نور صلح و عدالت جایگزین فساد شده ، آینده ای برای نوع بشر بسازد که همگان یکسان باشند. این همچون بیرون آمدن از تاریکیها و گام نهادن در آفتاب تابان است. کرات دیگر در حال آماده شدن و حضور در صحنه و کمک بشما هستند. آنها هر کمک و مساعدتی که شما برای شروع زندگی جدید خود نیاز داشته باشید در دسترس شما خواهند داد. آنها با تاسیس مراکز راهنمایی و دادن کمکهای مورد نیاز بشما در زندگی جدیدتان یاری خواهند داد. این مراکز راهنمایی در سراسر جهان تاسیس خواهند شد که البته طراحیهای آن نیز با دقت کافی در این سمت زندگی انجام پذیرفته است. ما هر کاری که امکانش باشد برای اینکه انتقال (به طبقه بالاتر عرفانی) ساده تر ، لذت بخش تر و هیجان انگیزتر باشد انجام می دهیم. به آینده نگریسته و همه بی عدالتیهای گذشته را در گذشته رها کنید که جایی در آینده شما ندارند. وقت آن رسیده که به زمانهای باستانی خود نگریسته یاد بگیرید حقایق را که شما چه کسانی هستید و چرا کشور شما تهدیدی برای حاکمان جهانخوار (Cabal) بود ، چرا آنها (آثار باستانی شما را) بمنظور جلوگیری از فاش شدن دانشهای باستانی تخریب کردند. همچون عراق در گذشته نزدیک. شما همگی شهروندان کره زمین هستید. شهروند رده دو وجود ندارد. فساد در امور بانکداری بزودی بدست فراموشی سپرده شده هرگز اجازه رشد مجدد نخواهد یافت. چرا که پول دیگر وجود نخواهد داشت. مردمان کرات دیگر شادمانه بدون پول زندگی می کنند. این (پول) خود رسیله ای برای اسارت و کنترل است. شرایط جسمی شما بشکل معجزه آسایی بهبود خواهد یافت پس از پاکسازی سموم از غذا ، آب و هوای شما. حکومتهای شما عمدا آبها را مسموم می کنند. این جنایتی بر علیه بشریت است و باید متوقف شود. از آنها دلیل آنرا سوال کنید و مدعی پاسخی صادقانه باشید. سوال کنید چرا آنها انتظار دارند که برای مسموم کردن خودتان به آنها بپردازید. شما سزاوار آنید بدانید چرا؟

اطمینان داشته باشید که شما تنها نیستید. بسیاری جمع شده اند شما را در مسیر انتقالتان به طبقه بالاتر راهنمایی کنند. این انتقال را بصورت سفری ماجراجویانه به زندگی جدید در جایی که در آن صلح حاکم است بدانید. عشق و نه ترس در چشمان همنوعان شما (در آن دیار) می درخشد. وقت آن رسیده که قدرت خود را پس بگیرید. شما آینده ای طلایی در پیش رو دارید. آرام بوده از این سفر لذت ببرید.

اوقات پر مشغله ای در پیش رو خواهی داشت ، عشق من (خطاب به همسرش) ، من تا سرحد امکان کمک می کنم و هرگز ترا ترک نخواهم کرد.

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی (مونتاگ)


Translator: Behi
Email address: luisavasconcellos@hotmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations