Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Friday, December 14, 2012

13.12.12 Laura - Multidimensional Ocean

 Laura - Multidimensional Ocean, 13 December 2012

لورا -  اقیانوس همه بعدها  ۲۳  آذر  ۱۳۹۱

خوانندگان عزیز 
ما از طبقات بالاتر علاقمندیم ورود شما را به ارتعاشات بالاتر نور خوش آمد گوییم. اکنون انرژیهای نور آسانتر در تراکم ضخیم بعد سوم فرو می روند. بنابراین ، اینک فعال نمودن نور درخشان درونی شما ساده تر از همیشه بوده ، همچون فانوس دریایی در شبهای مه الود که کشتیها را به آبهای امن هدایت می کنند ، می درخشند. 

گیجی و درد بسیاری روی زمین بوجود آمده. قضاوتهای فراوان و سخنان متفاوت هنوز وجود دارند. ما مایلیم یادآور شویم که امروزه صلح درونی است که به زندگی شما تعادل ، نظم و هماهنگی می بخشد. 

شما هنوز سفر آموزشی خود را در پیش روی دارید. هنوز راه درازی برای آن عده از اهالی زمین که همچنان متمرکز روی توهمات دنیای خارج هستند (و بدرون خود نمی نگرند) باقی مانده. 

شما تنها هنگامی جهان راستین را خواهید شناخت که به آن از طریق نور درونی خود بنگرید.

بسیاری از شما نگران و دل مشغول "تصمیم و انتخاب" خود درباره عروج هستند. انتخابی که ما اینک درباره آن سخن می گوییم در سطوح معمولی نیست. این مهم شبیه آنکه بگوییم "آیا حالا بروم برای خرید یا کمی دیرتر؟" نیست. آنتخابی که ما درباب آن می گوییم بسی ژرف تر از آنست. 

برای اینکه بدانید شما چه "تصمیمی" در این برهه از زمان دارید ، باید یاد بگیرید که به ندای درونی خود گوش فرا دهید ، که از خویشتن برتر خودتان نشاًت می گیرد. 

این ندای درونی تنها هنگامی شنیده می شود که شخص در صلحی درونی باشد ، وقتی که توفانهای درونی و برونی شخص فروکش کردند ، زمانی که شخص به آنکه همه چیز از اوست متصل شده بتواند تصویر بزرگتر (عالم وجود) را به بیند.

هنگامی که شخص به این مرحله از خلوص رسید ، بهر شکل و طریقی کمک لازم را دریافت خواهد داشت. ترفند این کار اینست که شما قادر باشید راهنماییهایی که دریافت می دارید تشخیص داده پی بگیرید و بطور دایم در ارتباط با نور درونی خود باشید. 

بنشینید در سکوت ،  به ندای نور درونی بدن خود بیشتر گوش فرا دهید بهتر است تا نه هرگز. آنگاه توجه خود را به زندگی روزانه خود معطوف بدارید ، بدور از بازیها و حواس پرتیهای ذهنی و فکریتان ، و در این حالت به عشق ابدی خداوند عشق و مبداٌ متصل خواهید شد.

برکت بر زندگانی همه شما.

ما همیشه به شما خوش امد می گوییم.Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations