Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Monday, November 26, 2012

25.11.12
 Montague Keen, 25 November 2012
مونتاگ کین    ۵  آذر  ۱۳۹۱


دستگاههای تبلیغاتی بیش از این قادر به گمراه کردن مردم نیستند. هر روز اهداف این دستگاهها بیش از پیش فاش می شوند. بازی آنها به آخر رسیده! اینک ، آنها مجبور خواهند شد با نتایج اعمال خود روبرو شوند. آنها بسیاری از آنچه را که خوب بود در جهان شما نابود کرده اند.  تو (خطاب به همسرش) در حال گرد آوردن مردم کارآمد هستی تا توان اجرای ماموریتی که داری به تو بدهند. آخرین کلمات من به تو در آن شبی که به جهان روحها پیوستم ، این بود که "هرگاه زمانش برسد". البته منظو من زمان ما بود و نه شما. 

ما ترا گام به گام هدایت کرده مردم کارآمد را بسوی تو می آوریم ، که البته به تو نیرو و توان داده از دانش و مهارتهای آنها نیز در جهت انجام ماموریت خود بهره مند شوی. تیم تو در شرف تشکل و وسعت است. آنها بویژه انتخاب شده اند که به یکدیگر پیوسته و "هرگاه زمانش برسد" ،  کاری را که قریب ۲۰۰۰ پیش باید انجام می شد به اتمام برسانند. فقط حالاست که عظمت ماموریت تو بوسیله اطرافیان تو درک می شود. آنها باید در اوقات مشکل ترا حمایت و یاری کنند. این کار ،  صلح برای بشریت به ارمغان خواهد آورد. تعداد مردمی که آکاه از آنند که باید تمایل به صلح و آشتی داشته باشند تا اینکه صلح روی زمین واقعیت یابد ، به اندازه کافی رسیده است. 

بسیاری از موجودات نورانی دیگر کرات  ،  خود را به شما می شناسانند و به تعهد خود نسبت به سیاره شما ، به شما اطمینان می دهند. آنها دانسته های زیادی برای در میان گزاردن با شما دارند. آنها از شما مراقبت کرده ، بسیاری از شما را در این واپسین ساعات زندگی سیاهکاران راهنمایی می کنند. رویدادهای زیادی در حال وقوعند که هنوز شما از آنها بی خبرید ، چرا که رسانه ها هنوز در تسلط و کنترل تاریکیها هستند. نقشه های حاکمان جهانخوار (Cabal) متوقف شده و آنها ناامید از هرگونه کمک مشت بر سندان کوبیده ، ناتوان از بازپس گیری سلطه خود هستند. بهمین دلیل آنها در شرایط حداکثر خطر آفرینی خود هستند ، چون چیزی برای از دست دادن ندارند. صرف نظر از هرکاری که برای ایجاد وحشت انجام دهند ، هرگز نباید از آنان ترسید. فقط موارد معدودی باقی مانده که باید انجام شود تا حاکمان جهانخوار (Cabal) شکست خود را پذیرفته برای همیشه سیاره شما را ترک کنند. راستی همیشه بر ناراستی پیروز است.    

به آنچه که طبیعی است روی آورید ، هم در غذا و هم در دارو و درمان ، آنچه را که بدرون بدن خود می فرستید بدقت انتخاب کنید. به بدن خود احترام بگذارید ، چرا که آن منزلگاه روح شماست و به همین گونه نیز باید دیده شده و حرمت گذاشته شود. حاکمان جهانخوار (Cabal) از هر شانسی برای ایجاد ناراحتیها و مشکلات فکری ، روانی و جسمی برای شما فروگزار نمی کنند ، تا شما نیازمند داروهای آنها شوید که سلامت را نابود و مرگ را سرعت می بخشند. همه اینها بخشی از طرح و نقشه آنهاست. بسیاری از بیماریها در آزمایشگاهها خلق و بین مردمی که هرگز تردیدی نمی کنند ، شایع کرده اند. آنهایی که مورد اعتماد شما بودند دروغ گفته و شما را گمراه کرده اند. روشهای تغذیه و درمان قدیمی اطمینان بخش ترینها هستند. 

روزی ، در آینده نزدیک ، همه چیز روشن خواهد شد. شما متوجه خواهید شد که چگونه زیسته اید با همه کژیها و خدشه هایی که از تولد تا مرگ با انها روبرو بودید. آنها هر لحظه از زندگی شما را تحت کنترل خود داشتند و براستی این حیرت آور است که چگونه چنین چیزی برای مدتهای مدید دوام داشت بی آنکه اکثریت شما شکی بر آن داشته باشید. دست درازی و دستکاری در حیات و نژاد نوع بشر مهمترین بخش نقشه آنها بود. آنها در همه مراحل و موقعیتها به قدرت رسیدند. این یک پیشروی و تسلط در سکوت بود. حتی من ، وقتی که هنوز روی زمین زندگی می کردم هیچ گونه آگاهی نسبت به این امر نداشتم. من همیشه درگیر مطالعات خود در باب ماوراٌالطبیعه و ناتوان از دیدن تصویر بزرگتر زندگی بودم تا هنگامی که به جهان روحها شتافتم. از آن زمان بود که توانستم آنها را از طریق ورونیکا (همسرش) فاش کنم ، که او هم به سرعت توانست آنچه را که در اطراف او می گذشت دیده بدان آگاهی یابد. او از اینکه اینهمه مردم چشم بسته و ناآگاه از آنچه که با آنها می شود هستند حیرت زده شد. نفوذ پنهانی آنها در همه مراحل و سطوح زندگی ، بی آنکه حتی اشاره ای کوچک به نقشه خود داشته باشند ، گسترده بود و این براستی نقشه و عملی بس زیرکانه بود. اکنون ، مردم با چشمانی باز همه چیز را دیده ، نمی توانند باور کنند که چگونه اینهمه ضعیف بوده اند. "هیچ چیز آنگونه که بنظر می رسد نیست".  چشم گشودن به چنان سیستم کنترلی کار ساده ای برای بسیاری از مردم نبود. نهراسید. هرچه که روی داده مقدر بوده. وقتش حالا رسیده. 

سیاره شما با تمامی زیباییهایش و کمی همکاری شما بازسازی خواهد شد. هرچیز منفی در حال پاکسازی شدن است ، حتی همین حالا که این سطور را می نویسیم. همه برچیده و دفع خواهند شد. شما تمامی سیاره خود را شناخته و آزاد خواهید بود که همه آنچه را که از شما پنهان داشته بودند کشف و مطالعه کنید. خواهید دانست که همه انسانها برابرند و دانستن اینکه هر موجودی بخشی از تمامیت جهان هستی است بسیار هیجان انگیز خواهد بود. شما تبدیل به یک خانواده بزرگ انسانهای کره زمین که پذیرای همه آنهایی که در این انتقال از تاریکی به نور یاری کرده اند ، خواهید بود. چه چیزی بیش از این ممکن است خواسته شود؟

عزیزم (خطاب به همسرش) تو خیلی کار می کنی. تو یک هفته خسته کننده دیگر پیش روی دارد. لطفا" روی کار با آن "یک نفر" تمرکز کن. از حالا به بعد این امر باید برای تو در الویت باشد. اکنون بطور کامل درک می کنی که چرا او با چنین روش دراماتیکی مورد توجه تو قرار گرفته. ما حرکت دهندگان و لزرانندگان هستیم. ما شرایطی ایجاد می کنیم که مردم کارآمد گرد هم آیند. مردمی که در غیر این صورت هرگز یکدیگر را ملاقات نمی کردند. آنچه که ما می توانیم از این سوی زندگی بدست آوریم بسی شگفت انگیز است. 

ورونیکا (همسرش) ، عزیزم ، بدانچه که از تو خواسته ام عمل کن. من در هر گامی ترا راهنمایی کرده هرگز تنها نخواهم گذاشت. همبستگی ما ابدی است.

همیشه عاشقانه دوستت دارم.

مونتی 


Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations