Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Monday, November 26, 2012

25.11.12
 Montague Keen, 25 November 2012
مونتاگ کین    ۵  آذر  ۱۳۹۱


دستگاههای تبلیغاتی بیش از این قادر به گمراه کردن مردم نیستند. هر روز اهداف این دستگاهها بیش از پیش فاش می شوند. بازی آنها به آخر رسیده! اینک ، آنها مجبور خواهند شد با نتایج اعمال خود روبرو شوند. آنها بسیاری از آنچه را که خوب بود در جهان شما نابود کرده اند.  تو (خطاب به همسرش) در حال گرد آوردن مردم کارآمد هستی تا توان اجرای ماموریتی که داری به تو بدهند. آخرین کلمات من به تو در آن شبی که به جهان روحها پیوستم ، این بود که "هرگاه زمانش برسد". البته منظو من زمان ما بود و نه شما. 

ما ترا گام به گام هدایت کرده مردم کارآمد را بسوی تو می آوریم ، که البته به تو نیرو و توان داده از دانش و مهارتهای آنها نیز در جهت انجام ماموریت خود بهره مند شوی. تیم تو در شرف تشکل و وسعت است. آنها بویژه انتخاب شده اند که به یکدیگر پیوسته و "هرگاه زمانش برسد" ،  کاری را که قریب ۲۰۰۰ پیش باید انجام می شد به اتمام برسانند. فقط حالاست که عظمت ماموریت تو بوسیله اطرافیان تو درک می شود. آنها باید در اوقات مشکل ترا حمایت و یاری کنند. این کار ،  صلح برای بشریت به ارمغان خواهد آورد. تعداد مردمی که آکاه از آنند که باید تمایل به صلح و آشتی داشته باشند تا اینکه صلح روی زمین واقعیت یابد ، به اندازه کافی رسیده است. 

بسیاری از موجودات نورانی دیگر کرات  ،  خود را به شما می شناسانند و به تعهد خود نسبت به سیاره شما ، به شما اطمینان می دهند. آنها دانسته های زیادی برای در میان گزاردن با شما دارند. آنها از شما مراقبت کرده ، بسیاری از شما را در این واپسین ساعات زندگی سیاهکاران راهنمایی می کنند. رویدادهای زیادی در حال وقوعند که هنوز شما از آنها بی خبرید ، چرا که رسانه ها هنوز در تسلط و کنترل تاریکیها هستند. نقشه های حاکمان جهانخوار (Cabal) متوقف شده و آنها ناامید از هرگونه کمک مشت بر سندان کوبیده ، ناتوان از بازپس گیری سلطه خود هستند. بهمین دلیل آنها در شرایط حداکثر خطر آفرینی خود هستند ، چون چیزی برای از دست دادن ندارند. صرف نظر از هرکاری که برای ایجاد وحشت انجام دهند ، هرگز نباید از آنان ترسید. فقط موارد معدودی باقی مانده که باید انجام شود تا حاکمان جهانخوار (Cabal) شکست خود را پذیرفته برای همیشه سیاره شما را ترک کنند. راستی همیشه بر ناراستی پیروز است.    

به آنچه که طبیعی است روی آورید ، هم در غذا و هم در دارو و درمان ، آنچه را که بدرون بدن خود می فرستید بدقت انتخاب کنید. به بدن خود احترام بگذارید ، چرا که آن منزلگاه روح شماست و به همین گونه نیز باید دیده شده و حرمت گذاشته شود. حاکمان جهانخوار (Cabal) از هر شانسی برای ایجاد ناراحتیها و مشکلات فکری ، روانی و جسمی برای شما فروگزار نمی کنند ، تا شما نیازمند داروهای آنها شوید که سلامت را نابود و مرگ را سرعت می بخشند. همه اینها بخشی از طرح و نقشه آنهاست. بسیاری از بیماریها در آزمایشگاهها خلق و بین مردمی که هرگز تردیدی نمی کنند ، شایع کرده اند. آنهایی که مورد اعتماد شما بودند دروغ گفته و شما را گمراه کرده اند. روشهای تغذیه و درمان قدیمی اطمینان بخش ترینها هستند. 

روزی ، در آینده نزدیک ، همه چیز روشن خواهد شد. شما متوجه خواهید شد که چگونه زیسته اید با همه کژیها و خدشه هایی که از تولد تا مرگ با انها روبرو بودید. آنها هر لحظه از زندگی شما را تحت کنترل خود داشتند و براستی این حیرت آور است که چگونه چنین چیزی برای مدتهای مدید دوام داشت بی آنکه اکثریت شما شکی بر آن داشته باشید. دست درازی و دستکاری در حیات و نژاد نوع بشر مهمترین بخش نقشه آنها بود. آنها در همه مراحل و موقعیتها به قدرت رسیدند. این یک پیشروی و تسلط در سکوت بود. حتی من ، وقتی که هنوز روی زمین زندگی می کردم هیچ گونه آگاهی نسبت به این امر نداشتم. من همیشه درگیر مطالعات خود در باب ماوراٌالطبیعه و ناتوان از دیدن تصویر بزرگتر زندگی بودم تا هنگامی که به جهان روحها شتافتم. از آن زمان بود که توانستم آنها را از طریق ورونیکا (همسرش) فاش کنم ، که او هم به سرعت توانست آنچه را که در اطراف او می گذشت دیده بدان آگاهی یابد. او از اینکه اینهمه مردم چشم بسته و ناآگاه از آنچه که با آنها می شود هستند حیرت زده شد. نفوذ پنهانی آنها در همه مراحل و سطوح زندگی ، بی آنکه حتی اشاره ای کوچک به نقشه خود داشته باشند ، گسترده بود و این براستی نقشه و عملی بس زیرکانه بود. اکنون ، مردم با چشمانی باز همه چیز را دیده ، نمی توانند باور کنند که چگونه اینهمه ضعیف بوده اند. "هیچ چیز آنگونه که بنظر می رسد نیست".  چشم گشودن به چنان سیستم کنترلی کار ساده ای برای بسیاری از مردم نبود. نهراسید. هرچه که روی داده مقدر بوده. وقتش حالا رسیده. 

سیاره شما با تمامی زیباییهایش و کمی همکاری شما بازسازی خواهد شد. هرچیز منفی در حال پاکسازی شدن است ، حتی همین حالا که این سطور را می نویسیم. همه برچیده و دفع خواهند شد. شما تمامی سیاره خود را شناخته و آزاد خواهید بود که همه آنچه را که از شما پنهان داشته بودند کشف و مطالعه کنید. خواهید دانست که همه انسانها برابرند و دانستن اینکه هر موجودی بخشی از تمامیت جهان هستی است بسیار هیجان انگیز خواهد بود. شما تبدیل به یک خانواده بزرگ انسانهای کره زمین که پذیرای همه آنهایی که در این انتقال از تاریکی به نور یاری کرده اند ، خواهید بود. چه چیزی بیش از این ممکن است خواسته شود؟

عزیزم (خطاب به همسرش) تو خیلی کار می کنی. تو یک هفته خسته کننده دیگر پیش روی دارد. لطفا" روی کار با آن "یک نفر" تمرکز کن. از حالا به بعد این امر باید برای تو در الویت باشد. اکنون بطور کامل درک می کنی که چرا او با چنین روش دراماتیکی مورد توجه تو قرار گرفته. ما حرکت دهندگان و لزرانندگان هستیم. ما شرایطی ایجاد می کنیم که مردم کارآمد گرد هم آیند. مردمی که در غیر این صورت هرگز یکدیگر را ملاقات نمی کردند. آنچه که ما می توانیم از این سوی زندگی بدست آوریم بسی شگفت انگیز است. 

ورونیکا (همسرش) ، عزیزم ، بدانچه که از تو خواسته ام عمل کن. من در هر گامی ترا راهنمایی کرده هرگز تنها نخواهم گذاشت. همبستگی ما ابدی است.

همیشه عاشقانه دوستت دارم.

مونتی 


Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Monday, November 19, 2012

18.11.12 Montague Keen, 18 November 2012


مونتاگ کین  ۲۸  آبان  ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) چه دلگرم کننده است دیدن مردمی که بیدار شده و حقیقت این را در می یابند که آنهایی که جهان را تحت تسلط خود دارند ، بر رسانه های گروهی نیز حکومت می کنند.  بدین شیوه است که آنها توانسته اند شما را درباره نقشه هایی که برای جهان دارند در بی خبری و تاریکی کامل نگاهدارند. وقتی که اخبار واقعی از تلویزیونهای شما پخش شود به حقیقت پی خواهید برد ، بدون تردید ، نور پیروز شده است. 

تو (خطاب به همسرش) بسیار به هیجان آمده بودی وقتی فهمیدی که بسیاری در ایرلند از بانکها (به مقامات قضایی) شکایت برده اند ، بنابراین "تا وقتی که بانکها به اتهامات وارده پاسخ قانع کننده ای ندهند" ، مردم اجباری به پرداخت اقساط وامهایی که گرفته اند ، ندارند! به مردم ایرلند باید بدین سبب تبریک گفت. آنها اولین ها هستند که بر علیه بانکها اقدام کردند. جالب است به بینیم این موضوع به کجا خواهد انجامید!

هرگز حتی برای لحظه ای تردید نکنید که نور به زمین باز خواهد گشت. ممکن است در مراحلی راه سنگلاخ بوده بسیاری سدها در مسیر قرار داده شده باشند ،  ولی هیچ یک از اینها چیزی نیست که شما از عهده آن بر نیایید. شما هم اکنون در دوران آخر زمان زندگی می کنید (این به مفهومی که در کتابهای مذهبی آمده نیست و هرگز نیز نخواهد بود). تبلیغاتی که سیاهکاران از طریق آن به کارهای خود رونق می دادند اینک فاش و بی اثر شده. این امر بیش از این سودی برای آنها در بر ندارد. حتی عمال خودشان برخاسته و دروغهایی را که موجب انسجام و استحکام آنها می شد فاش می کنند. کاخهای پوشالین آنها بشدت در حال تزلزل و در هم ریختن است. گوسفندان بیش از این آمادگی تداوم سرپا نگاهداشتن آنها را ندارند. هرچه که استوار بر راستی و درستی نباشد فرو ریخته و سقوط خواهد کرد: شما فروپاشی آنها را در همه اطراف و جوانب خود خواهید دید. مغزشویی که بمنظور میخکوب کردن شما در جای خود بکار می رفت ، بیش از این موٌثر نیست. آنچه که هم اکنون روی می دهد یک همکاری مشترک است بین جهان روحها و آنهایی که پذیرای راهنماییهای جهان روحها هستند و این بخوبی کار می کند.

سوٌ استفاده جنسی از کودکان که از موارد بسیار محرمانه برای سالهای متمادی بود ، اینک برای اولین بار به آزادی درباره اش سخن گفته می شود. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو سالها پیش تلاش کردی که توجه عمومی را بدین موضوع جلب کنی ولی با همه تلاشهایی که کردی ، با دیوار غیر قابل نفودی مواجه شدی. اکنون این دیوار شکسته و بزودی فرو خواهد ریخت ، و حقایق گستره این سوٌ استفاده های جنسی فاش و آشکار خواهند شد. 

هرگز چنین مواردی دیگربار تحمل نخواهند شد. تاج و تخت قدرتمداران که زمانی حاکم بودند ، از هم پاشیده و از صحنه گیتی برای همیشه محو خواهند شد. این امر هم اینک درست مقابل چشمان شما در حال رویدادن است. سال آینده در همین زمان ، هیچ چیزی مثل امروز نخواهد بود. پاکسازی قدرت و قدرتمندان یک شبه انجام پذیر نیست ، چه فاش کردن و زدودن آنها روندی تدریجی دارد. همچنین مردم درستکار و کارآمد باید در پستها و مقامهایی قرار گیرند تا با اقدامات لازم جهان را بسوی آینده ای صلح آمیز هدایت کنند. از هرج و مرج ها و نابسامانی های موقتی نیز نمی توان جلوگیری کرد ، چه این پروژه ای بس بزرگ است و نباید در آن شتاب کرد. ما همه احتمالات را بررسی کرده ایم. هرچه که بهر شکلی فاسد باشد ، اجازه باقیماندن نخواهد داشت ، هرچند هم که تلاش کنند. 

آینده به بسیاری از شما نمایان شده ، تا مشوق شما در پیشروی بسوی نتیجه مطلوب باشد. دانسته های خود را با دیگران در میان بگذارید. ، چه به بسیاری از مردم توان آن را می دهد که راههای تاریک زندگی را که بدان خو گرفته اند ، باز پس زنند. تغییرات برای بسیاری از شما بسادگی روی نخواهد داد. شما باید نیرو و تعداد نفرات خود را تشخیص دهید: شما ۹۹٪ جمعیت جهانید. تعداد شما بسیار زیاد است و آنها بسیار اندک.

پورتالهای باستانی ( دروازه های بین بعدها و طبقات نور و عرفان) باردیگر در حال فعال شدن هستند. آنها برای بسیاری از مردم روشنگریها خواهند داشت. اسراری که بخوبی پنهان داشته شده بودند در حال فاش شدن و به پهنه آفتاب درآمدنند ، بگونه ای که لذت و تعجب فراوانی برای شما در بر خواهند داشت. این مهم در بسیاری از کشورها در حال رویدادن است. هر روز کشفیات جدیدی صورت گرفته و کره زمین در حال بروز دادن اسرار خود است. روی زمین بودن در این دوران چه هیجان انگیز است. اطلاعات وقتی بشما داده می شود که یا شما در خوابید (بشکل روٌیا) و یا در مدیتیشن ژرفی هستید. همه این دانسته ها در ضمیر ناخود آگاه شما ذخیره شده و شما فقط موارد را "خواهید دانست" ، بی آنکه بدانید از کجا می دانید.

آن عده از شما که می دانند در این دوران انتقال نقشی دارند ، باید آماده باشند که بمجرد اعلام آن ، وارد عمل شوند. ما به تحرکاتی بس سریع نیاز خواهیم داشت. انرژی تغییرات در حال نیرو گرفتن بیشتر و روز افزون است. با آن انرژی همراهی کنید: آن به شما قدرت می دهد که تاریکیها را بزدایید. هنگامی که راه آشکار شد همه چیز بروشنی مشهود خواهد بود. 

همسر من چند روز بسیار خسته کننده داشت. لطفا" این را درک کنید ، اگر هر از گاه ، ارتباط ما به استحکامی که شما دوست دارید نبود. او در اندیشه اتمام ماموریت خود روی زمین است. لطفا" این را درک کنید. او نگرانیهای زیادی دارد که باید با آنها مقابله نماید.  

آرزو دارم ، عشق من ، کاش که من هنوز در کنار تو بودم (خطاب به همسرش).
عاشقانه دوستت دارم.
مونتی 
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Tuesday, November 13, 2012

11.11.12


 Montague Keen, 11 November 2012

مونتاگ کین  ۲۱  آبان ۱۳۹۱

بیاد بیاورید ، شما می توانید بهرچه که انتخاب می کنید باور داشته باشید ، ولی مسٌول آنچه که بدان باور دارید هستید. 

این کلمات نشانگر اهمیت چیزی است که برای باور کردن انتخاب کرده اید. بیش از این نمی توانید چشم بروی آنچه که در اطراف شما می گذرد به بندید. حاکمان جهانخوار (Cabal) نقشه هایی طرح کرده اند که اگر شما بدانید تا مغز استخوانهایتان بلرزه در خواهد آمد. همانگونه که می دانید ، آنها برای نابودی جهان شما ، نقشه خود را در نهایت دقت دنبال کرده اند. آنها بیش از این شما نخواسته و یا احتیاج ندارند. بهمین جهت سیلی از ذرات ریز آلومینیم در آسمانهای شما سرازیر کرده اند ( اشاره به کمتریال Chemtrial است که بطور روزانه روی تمامی شهرها و مناطق مسکونی کشورها بوسیله هواپیماهای تانکر بدون آرم و شماره ثبت پاشیده می شود) و فلوراید در آبهای آشامیدنی شما می ریزند که سبب بیماریها و درد و رنج بسیاری است. پس چرا همچنان بی کار ایستاده و اجازه می دهید که خود و عزیزانتان در معرض چنین اقداماتی واقع شوند؟ زمان آن رسیده که اقدام کرده و نوع بشر را حفاظت کنید. تو ، عزیزم (خطاب به همسرش) پنجاه سال پیش شنیده ای که انسانها برای تغییر و انتقال آماده اند. حاکمان جهانخوار (Cabal) برای جلوگیری از این امر غذای (GM = Genetically Modified Food) تغییر ژنیتیکی داده شده ، کمتریال (Chemtrial) و غیره را رو کرده و مانع این روند طبیعی شده اند. اینک شما در تلاش و مبارزه اید که این مهمترین کار را به آخر رسانید. آیا قصد دارید که اجازه دهید شانس خروج از بعد سوم را هم از دست بدهید؟ 

هوشیاری با شنیدن حقایق افزایش نخواهد یافت ، بلکه با تحقیق و جستجوی آن فزونی خواهد یافت. 

این یک دوران بحرانی برای نوع بشر است. شما وقت زیادی ندارید و باید مسٌولیت پذیرفته اقدام کنید. راههای بسیار زیادی وجود دارند که شما را به حقیقت می رسانند. بدنبال آن در مذهب نگردید که پیدایش نخواهید کرد. در قلب خود به جستجوی آن بپردازید که شما را براه درست هدایت خواهد کرد. آنها روند انتقال شما را پنجاه سال پیش متوقف کردند. آیا اجازه خواهید داد دوباره چنین کنند؟

اهالی منظومه آندرومدا (Amdromeda) با نیت یاری رساندن ۱۴ سال پیش تلاش کردند خود را بشما بنمایانند ، ولی ترس از ورود به ناشناخته ها مانع آن شد. آیا شما آمادگی ابراز شجاعت و اعتماد به دانسته هایی که موجب برخاستن شما برای کسب حقیقت و نور شود داشته بیش از این رژیمهای فاسدی را که برای نابودی شما طراحی و ساخته شده اند حمایت نخواهید کرد؟

آنها طرحها و نقشه های خود را پنهان نمی کنند. آنها اطمینان دارند که شما باندازه ای با مسایل پیش پا افتاده و بی ارزش مشغولید که به آنچه که آنها انجام می دهند توجهی نخواهید کرد. شما موارد بسیار زیادی دارید که متوجه آنها باشد. تصمیم با شماست که کی اقدام کنید. لطفا" بی کار ننشسته و نگذارید که کره شما بواسطه طمع نابود شود. این حق الهی هر روحی است که در هوای پاکیزه تنفس کرده ، آب خالص بنوشد و عذای سالمی را که طبیعت برایش فراهم آورده بخورد. 

در زندگی بسیاری از شما دخالتهایی شده که موجب پریشانی و ترس فراوان شده است. این اعمال خود نشانگر ناامیدی شدید آنهاست. یکدیگر را حمایت کنید. بگذارید دیگران هم بدانند که تنها نبوده ، زنده خواهند ماند. در این اوقات شما به یکدیگر نیازمندید. هر چیزی می تواند ترسناک باشد اگر آنرا درک نکنید و یا ندانید از کجا آمده است.    

نیروی ذاتی و درونی خود را بار دیگر کشف کنید. شما قادر به این کار هستید. فقط باید بپرسید. نوع بشر از مهلکه های بی شماری جان بدر برده. هنگامی که تاریخ راستین را فرا گرفتید ، خود متوجه آن خواهید شد. آنهایی که مسٌول تحریف تاریخ راستین جهان شما هستند ، بزودی باید پاسخگوی اعمال جنایتکارانه خود علیه بشریت باشند. در آینده نزدیکی کاخهای اقتدار و فرمانروایی آنها با خاک یکسان و یاد آن فقط بعنوان بخش بدی از روند تکامل نوع بشر باقی خواهد ماند. خورشید دوباره خواهد درخشید و شعاعهای نورانی و شفابخش خود را به همگان تابانیده ، حرارت آن ، همانگونه که باید ، آرام بخش و حامی آنسانها خواهد بود.

مردم بیشتر کشورها در حال بیدار شدن و دیدن نور راستی و پیروی از آنند. نیازی به جنگ و سلاح نبوده کشتارها متوقف خواهند شد. شما همیشه با تبلیغات جنگ جویانه بمباران شده اید ، ولی از بیهودگی آن کاملا" آگاهید. اگرچه جنگها همیشه تکرار شده و فقط نام کشورهای درگیر در آنها تغییر کرده است. آنها به جاری شدن خونها و انرژی ترس حاصل از آن نیازمندند. 

گرد هم آمده نادیده بگیرید تفاوتهای دروغین نژادی و اعتقادی را. بیاموزید که شما براستی چه کسانی هستید و از کجا سرچشمه گرفته اید.

"بدانید که شما براستی چه کسانی هستید"

زمان سخن گفتن فرا رسیده . فسادی که همه جهان شما را در بر گرفته باید متوقف شود. آنها بیش از این نمی توانند پشت نقابهای خود چهره پنهان کنند. هر روز بیشتر و بیشتر خود و اعمالشان فاش و آشکار می شود. 

ما قدرتمندانه با شروع جنگ جهانی سوم مقابله می کنیم (اشاره به اقدامات اسراییل و غرب برای حمله به ایران است). مردم خوب جنگ طلب نبوده ، هرگز دلیلی برای اعلام جنگ ندارند. ایران کشوری صلح طلب است. بسیاری از مردم آن از نوادگان ایرلندیهای باستان هستند ، که در بسیاری از دیگر کشورها نیز وجود دارند. آنها (ایرانیان) می توانند براستی مدعی خویشاوندی خونی با ایرلندیها باشند. DNA دروغ نمی گوید و در واقع بازگو کننده حقایق است. چه شگفت انگیز خواهد بود هنگامی که همه آنهایی که نوادگان ایرلندیهایند از ایرلند بازدید نموده به اکتشاف ریشه های وجودی و آموختن تاریخ راستین خود بپردازند. 

به تو (خطاب به همسرش) زمانبندی پایان دوران انتقال و آنچه که باید پیش از آن انجام شود گفته شده. مردم کارآمد برای یاری تو پای پیش نهاده اند. ولی کمک بیشتری مورد نیاز است. ما تلاش می کنیم این کمک را به تو برسانیم و فکری نیز برای مشکل مالی بکنیم. این بار سنگینی است برای تو ، ولی اکنون کسی را داری که می توانی کاملا" به او اطمینان کنی که در کنار تو کار کند. عزیزم انتخاب ما خوب بود. او کسی است از میان یک میلیارد نفر. حق با توست ، او فقط برای انجام این ماموریت به زمین بازگشته. شما دو نفر در گذشته (زندگانیهای پیشین) با یکدیگر کار کرده اید. تو می دانی چه باید کرد و کارهای زیادی نیز تا کنون انجام داده ای. 

ژیو مهندسی (دستکاری در آب و هوای نواحی مختلف کره زمین) ، شهرهای زیر زمینی و مهندسی ژنیتیک (دستکاری در خواص و عملکرد طبیعی نباتات ، حیوانات و انسانها) همگی در حال فاش شدن است. خواهش می کنیم خود در مورد اینها تحقیق کنید که متوجه بسیاری مسایل خواهید شد. مهم است بدانید با چه چیزهایی مخالفت می کنید. چگونه دانشمندانی هستند آنهایی که چنین چیزهایی را برای استفاده بر علیه همنوعان خود می سازند.    

(خطاب به همسرش) بیست و یکمین سالگرد تولد Prudence را از طرف من تبریک گفته یاد آوری کن من بصورت روح در جشن تولدش شرکت خواهم کرد. من از بودن با دوستان و اقوام تو لذت می برم. من همیشه با تو هستم ، همچنانکه ما برای تکمیل کار خود روی زمین ادامه می دهیم. شاد باش عزیزم. چیزی بدون تایید من روی نخواهد داد.

عاشقانه دوستت دارم
مونتی  
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Tuesday, November 6, 2012

04.11.12

 Montague Keen, 4 November 2012مونتاگ کین  ۱۴  آبان  ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) ، همه تغییراتی که تو در این دوران افشاگریها مشاهده می کنی ، همگی عیان و زدوده خواهند شد و فقط این نور است که باقی خواهد ماند. نکته ای که باید یادآور شوم اینست آنهایی که از پذیرش شرایط راستینی که جهان شما هم اینک در آن است خودداری کرده ، چشمان خود را بروی همه آنچه که در اطرافشان می گذرد می بندند ، در واقع همدستان سیاهکاران محسوب می شوند. شما باید بیاموزید که تغییرات را با شادی بپذیرید. چه هیچ چیزی پیشرفت نخواهد کرد مگر آنکه شما پیشرفت کنید. حاکمان جهانخوار (Cabal) از همه شگردهایشان برای گمراه کردن شما و پذیرش محصولات ژنیتیکی (Genetically Modified Crops) ، واکسیناسیون (که همه در واقع بمنظور بیماری زایی در انسانها ساخته می شوند) ، فلوراید در آبهای آشامیدنی ( که بشدت سمی و کاهش دهنده سطح هوشیاری است) و غیره ، استفاده می کنند. نه (NO) یک کلمه ساده دو حرفی و بسیار موثر است در اینکه با شما بسان گوسفندان رفتار نشود. هنگامی که شما گرد هم آمده تاکید بر گفتن (نه) کنید ، آنها پایی که بر آن بایستند نخواهند داشت. بازی آنها بسر آمده. شما اینک چشمانتان باز شده و می توانید این را به بینید. وقت آن رسیده که همه آنچه که از آن شماست باز پس گیرید. 

بسیار خوبست دیدن اینکه بسیاری از مردم حق حاکمیت خود را پس می گیرند. بزودی ، شما قادر خواهید بود که شناسنامه کیهانی اخذ کنید. این امر شما را از هرگونه کنترل مذهبی رهایی بخشیده و بیش از این برده محسوب نخواهید شد. شما روحهای آزادی خواهید شد که در حال کسب تجربه روی کره زمین هستید. بسیاری از شما می دانند که هدف و ماموریتی دارند. زمان آن رسیده که ماموریتهای خود را انجام دهید. البته شما در این امر راهنمایی خواهید شد. همه چیز در دستهای شماست. با همکاری یکدیگر ، توان آنرا خواهید داشت که جهان خود را از تاریکی به نور تبدیل کنید. 

بسیاری از شما با انجام عملیات بزرگی در گذشته (زندگانیهای پیشین) دست آوردهای زیادی داشته ، تصمیم گرفته اید در این دوره انتقال دوباره به زمین بازگردید. شما حتی در مواردی یکدیگر را از زندگانیهای گذشته بخاطر آورده اید ، همچون من و همسرم. عزیزم (خطاب به همسرش) افراد درستکار در بسیاری از نواحی و مشاغل کلیدی جهان شما بر مسند کارند. آنها در حال افشای سیاهکاران و نقشه های شیطانی آنانند. در نتیجه این اقدامات ، کودکان در آینده بدون ترس از مورد سوٌاستفاده (جنسی) قرار گرفتن زندگی خواهند کرد. این سوٌاستفاده ها از سطوح بالا آغاز و به پایین دستیها نیز گسترش یافته بود. بهمین دلیل و بواسطه تحت کنترل بودن پلیس و رسانه های گروهی ، بسادگی افشا نشده بودند. تا کنون آنها پاسخگوی کسی نبوده اند و بنابراین صدای مظلومین و تجاوز شدگان شنیده نمی شد. 

همه اینها در حال تغییرند. مردم شجاع برای بیان حقایق پا پیش نهاده اند. این افشاگریها بسیاری را به حیرت خواهد انداخت ولی حقایق باید گفته شوند. همه اینها بخشی از روند شفابخشی (زمین و زمینیان) است. برخی از شما راه درازی (در زندگانی خود) طی کرده و اینک اشتیاق وافر در تغییرات دارید. در آگاه نمودن دیگران بکوشید ، چه آنها موجب کند شدن پیشرفت شما می شوند. 

تخریب عمدی خطوط لی (خطوط مستقیمی که مراکز کهن انرژی را بصورت شبکه ای بیکدیگر متصل کرده در حفظ سطح هوشیاری ساکنان کره زمین نقش بسزایی دارند (Ley Lines شما را بسان بردگان در چنگال تاریکیها نگاه داشته بود. درک اهمیت شبکه انرژی بسیار مهم است. باید هرچه رودتر بازسازی شوند ، که تغییرات فوق العاده ای در انرژی جهان شما خواهد داشت. آنها بهیچ وجه مجاز به تخریب و یا پنهان نمودن این شبکه نیستند. این بخش مهمی از روند انتقال است. هستند کسانی که برای انجام اینکار (ترمیم شبکه) مجهزند. این کار باید انجام شود بنابراین کمک خواهند شد. کافی است که بخواهند (از آنجاییکه به فرمان الهی ، انسانها از آزادی رای و عقیده برخوردارند ، باید تصمیم گرفته و بخواهند که یاری شوند ، در غیر این صورت دخالت خانواده فضایی بدون اجازه انسانها بمنزله نقض فرمان الهی و نادیده انگاشتن آزادی رای انسانها خواهد بود)

خدای من ، چه هیجان انگیز است بودن روی زمین در این دوران. ما (از این سوی زندگی) فقط می توانیم نظاره گر بوده یاری کنیم. همسر عزیز من کارهای زیادی در مورد افشا و پاکسازی سیاهکاران و مفسدان می کند. کامپیوتر او دو بار هک (Hack) شده بود ، که مشکلات زیادی به بار آورد. بسیاری از مردم هم اکنون در حال کار با نور هستند و سیاهکاران در تلاشند که با همه آنها برخورد کنند. این نور هر لحظه گسترده تر و قویتر می شود ، بالاخص در سرزمین عزیز ایرلند. جایی که انتقال از آنجا شروع خواهد شد. شما همه گونه ابزار و توان برای پیروزی دارید. فقط موضوع اینجاست که با حقایق بدون ترس روبرو شوید.

خودتان را باور داشته نیروی خود را باز پس گیرید. آنچه بدان دستگاه زورمداران گفته می شود هیچ توان و نیرویی بر علیه شما بی آنکه شما آنرا قبول کرده در مقابلش سر فرود آورید ، نخواهد داشت. خودتان در این باب تحقیق کنید تا مسایل چون روز بر شما روشن شود. شما تعجب خواهید کرد که چگونه این همه دروغ پرهیاهو را برای چنین مدتهای درازی باور کرده اید. بار دیگر بخاطر شما می آورم که "هیچ چیز بگونه ای که بنظر می رسد نیست". فقط یک سیستم حکومتی است که حاکم بر جهان است و باور دارد که جهان و جهانیان به آن تعلق دارند. خوب ، جالب خواهد بود به بینیم وقتی همه اسرار فاش شدند ، چه خواهد شد. این موضوع را دنبال کنید. زیاد به درازا نخواهد کشید. مفسدان به حداکثر اوج خود رسیده اند بنابراین سقوط سهمگینی خواهند داشت و البته ساقط خواهند شد ، چه اینک زمان سرآغازی جدید است.

قلبها و افکار خود را بروی حقیقت باز کنید که موجب آزادی شما خواهد شد. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو خسته شده ای. سعی کن استراحت بیشتری داشته باشی. من می دانم که نگریستن شکافتن سدها و فوران حقایق از هر سو بسیار هیجان انگیز است. سپاس فراوان ما بر کسانی که حقایق را با دیگران در میان می گذارند. این نقش بسیار مهمی است که ایفا می کنند. همه چیز بخوبی در حال شکل گرفتن است. 
عشق من ترا احاطه کرده ، عزیزم (خطاب به همسرش) ترا و آنهایی را که بتو در اجرای نقش در این دوران آغاز نو یاری می رسانند.

همیشه عاشقانه دوستت دارم.
مونتی

Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations